Foto: Mostphotos

Fler göteborgare ansöker om skuldsanering

Under första halvåret i år ökade antalet göteborgare som ansökte om skuldsanering med 130 procent jämfört med samma period förra året. Förklaringen – en lagändring som gjort det enklare att söka.

  • Publicerad 06:00, 23 aug 2017

Sammanlagt ansökte 610 göteborgare om skuldsanering under årets sex första månader, 254 kvinnor och 356 män. Förra året ansökte 263 personer totalt under första halvåret. Det visar statistik från Kronofogden.

– Man kan se skuldsanering som en ekonomisk rehabilitering, där någon som har haft skulder i många år får möjlighet att starta om med nya förutsättningar. Det är glädjande att fler överskuldsatta nu får den chansen, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden i ett pressmeddelande.

Ökningen hänger ihop med de nya skuldsaneringslagarna som trädde i kraft i slutet av förra året. Bland annat två betalningsfria månader per år och en betalningsförmedling som hjälper den skuldsatte fördela pengar till de som ska ha betalt.

En annan nyhet är att det nu också går att ansöka på webben samtidigt som det efterfrågas färre uppgifter. Att personer med barn kan beviljas förkortad betalningsplan är en annan nyhet som gjort att fler ansökt.

Ökningen ses i hela landet och har också lett till att väntetiderna hos Kronofogden har blivit längre.

– Vi har vidtagit flera åtgärder för att så snabbt som möjligt pröva alla ansökningar. Bland annat har vi förändrat våra arbetssätt och ökat antalet handläggare. Tyvärr har det inte varit tillräckligt och våra kunder får nu vänta allt längre på sina beslut. Många har levt under knappa ekonomiska förhållanden under lång tid, och det är angeläget att korta handläggningstiderna, säger Per-Olof Lindh.

Skuldsanering

Skuldsanering innebär att du slipper betala hela eller delar av din skuld. För att kunna få skuldsanering ska du sakna möjligheter att betala skulderna inom överskådlig tid. Det behöver inte handla om stora skulder – det är din personliga situation som avgör.

För borgenären kommer din fodran att skrivas ner, vilket innebär att hen inte kommer få fullt
betalt. Hur mycket den skrivs ner beror på betalningsförmågan hos den som har skuldsanering. Alla fordringar har lika rätt vilket innebär att betalningarna fördelas proportionerligt utifrån fordringens andel av den totala skulden. Om den som har skuldsanering inte har någon betalningsförmåga skrivs borgenärens fordran ner helt, det vill säga den kommer inte att få betalt alls.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG