Fler träd flyttas – nu på Hisingen

15 av lindarna i allén längs Säterigatan på Hisingen ska flytta. Orsaken är att träden står i vägen under bygget av sista etappen av Hamnbanan på Hisingen.

  • Publicerad 11:47, 2 maj 2019

I samband med utbyggnaden av Hamnbanans sista deletapp Eriksberg-Pölsebo ska 15 av lindarna längs Säterigatan på Hisingen flytta till andra platser i närheten.

Sista etappen: Hisingsräls ska säkra Sveriges export

Ett träd planteras permanent på en ny plats längs Säterigatans allé. Fyra planteras permanent tillsammans i en dunge vid Lundby nya kyrka. De övriga tio träden planteras på en tillfällig plats vid Lundby nya kyrka.

Träden flyttas med en mobil trädflyttningsmaskin och trafikverket lovar att ta väl hand om dem.

– För att flytta och vårda träden tar vi hjälp av både svenska och tyska experter på trädflytt som har stor kompetens. Att flytta träd är inget nytt, vår entreprenör har lång erfarenhet, säger Daniel Jones, trädexpert på Trafikverket.

Planen för de tio träd som får en tillfällig plats är att flytta tillbaka dem till Säterigatan när bygget på den sträckan av Hamnbanan är klar.

– Att flytta träd är en metod Trafikverket använder för att bevara den befintliga grönskan och skydda naturmiljön. Vi kommer också att återställa de parker och grönytor som påverkas när vi bygger, säger Daniel Jones.

Tanken är att bevara träd på sin ursprungsplats i största möjliga mån, menar Trafikverket och kommunen. Men där det inte går ska träden i första hand flyttas tillfälligt för att sedan flyttas tillbaka. Och i andra hand flyttas permanent i närområdet eller till annan plats i staden.

När inga av dessa alternativ är möjliga tas träd ner och då kommer de att ersättas med nya träd, utlovar Trafikverket.

Expertens larm: "Flera träd kommer att dö"

Tillfällig adress. Foto: Trafikverket

Trafiken – minut för minut

DEBATT

Tjulander: Allas husdrömmar blir inte verklighet

Krönika Hur mycket folks boendesituationer än skiljer sig så har vi nog alla en sak gemensamt. Alla bär vi på en husdröm.lördag 15/2 16:31

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57