Fler väktare ska bevaka skolorna i Angered. Foto: Anna Edlund

Fler väktare efter stökig höst i Angered

Inställd läxhjälp och fler väktare. Det är några av åtgärderna efter den oroliga hösten som urartade i grov skadegörelse på Lövgärdesskolan.

  • Publicerad 14:49, 15 nov 2017

– Vi har haft en del händelser de senaste veckorna, grova misshandelsfall, rån och så skadegörelsen. Vi vet att det brukar hända saker under lov, inte bara här utan i alla stadsdelar, men det blev mer än vanligt och höll i sig längre, säger Lisa Pedersen, chef Trygghetssamordningen Angered.

Läs mer: Skola utsatt för grov skadegörelse

För att få stopp på våldsspiralen och skapa lugn och trygghet har stadsdelen därför vidtagit flera åtgärder. Bland annat genomförde man under den gångna helgen nattvandringar i samarbete med lokala föreningar och föräldrar.

– Vi såg att det fanns ett behov av mycket vuxna ute på kvällarna. Ungdomar som behövde fångas upp av vuxna de känner. Nu finns det inget som tyder på att den otryggheten består, så vi planerar inget framåt. Skulle behovet uppstå kan vi dock gå in om mobilisera civilsamhället snabbt igen.

För att se över säkerheten av skolans lokaler har man under veckan avbrutit läxhjälpen på samtliga 4-9-skolor i området.

– Vi har sett att den mesta skadegörelsen varit på tidig kvällstid. Vi kommer att titta över larm och rutiner för stängning och låsning bland annat men de flesta skolor kommer vi att lösa den här veckan, säger Peter Granfeldt, intendent SDF Angered.

Efter skadegörelsen förra veckan då 16 rutor slogs sönder och flera lektionssalar vandaliserades på Lövgärdesskolan har man också utökat med väktare.

– Vi ser över det som hände och tror att det kommer trappas ner. De är kvar till vidare och förstärker men var och när vill jag inte tala om av förklarliga skäl.