Föräldrar i protest när barnen inte får plats på skolan

I årets skolplacering anser en grupp föräldrar i Utby att deras barn hamnat i kläm. Med en namnlista hoppas föräldrarna att bristen på skolplatser i Utby kommer att lyftas på den politiska agendan.

  • Publicerad 11:58, 28 apr 2022

Föräldrarna till sju elever på Utbynässkolan är förtvivlade. När resultatet av årets skolplaceringar presenterades stod det klart att deras barn inte kommer att följa med sina klasskamrater till närliggande Fjällboskolan eller Kvibergsskolan, när de i höst ska börja årskurs fyra.

Istället har sex elever placerats på Gärdsmossesskolan och ett barn placerats på Backegårdsskolan. Skolorna ligger i Bergsjön och för att ta sig dit finns inte någon säker skolväg menar föräldrarna.

– Det är mörka skogspartier och delvis tungt trafikerade gator. Att gå är inte ett alternativ och skulle barnen cykla måste de dela körbana med bussar då det inte finns någon cykelbana, säger Georg Hallingström.

– Man kan tycka att vi är överbeskyddande, men jag vill inte att min son ska ryckas från sitt sammanhang och sina kompisar, säger Lenita Pääkilä.

"Ledsen och arg"

Nu har föräldrarna överklagat skolplaceringarna och vill samtidigt lyfta problematiken med skolplatser för barnen i Utby. För trots att nybyggnationen och inflyttningen till Utby och Kviberg vuxit kraftigt de senaste åren har antalet skolplatser i närområdet inte hängt med anser föräldrarna.

– Lärare, föräldrar och Utby egnahemsförening har påtalat detta i flera år, men trots det har inget hänt. Det gör en ledsen och arg, säger Erik Norrman.

Sedan skolplaceringarna blev klara har föräldrarna kontaktat politiker och startat en namninsamling för att säkerställa fler skolplatser i Utby. 600 personer har skrivit på och listan har lämnats i till berörda politiker.

Kommer att lyfta frågan

I måndags träffade de kommunalrådet Jessica Blixt (D) och Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) utanför Kvibergsskolan.

– Det är ingen som tycker att den här situationen är önskvärt och jag tror att alla kan del problembilden. Vi kommer att lyfta detta i nämnden och ställa frågan till förvaltningen om alternativa lösningar, säger Viktoria Tryggvadottir Rolka (S).

Demokraterna och Socialdemokraterna har tillsammans lämnat in ett yrkande om att förvaltningen ska kunna placera barn i förskoleklass och årskurs fyra utifrån klassens maximala kapacitet. Det skulle potentiellt kunna öppna upp fler platser i de aktuella skolorna. Yrkandet gick igenom under grundskolenämndens möte, 26 april.

– Vi måste förhålla oss till närhetsprincipen och agera enligt den för att se till att skolplaceringarna blir rättssäkra. Men att en skola utan tomma platser används i beräkningen är inte bra, den kritiken håller jag med om. Förvaltningen har nu fått ett uppdrag att se över situationen, säger Axel Darvik (L), ordförande grundskolenämnden.

Protesterna motiveras med:

Föräldrarna anser att placeringarna kan vara ett brott mot barnkonventionen då ett fåtal barn får sitt närområdet – med den gemenskap, trygghet och vänner som det innebär – för en skola i en annan stadsdel.

Placeringarna på Gärdsmosseskolan och Backegårdsskolan innebär att eleverna som bor i Utby kommer att få en otrygg resväg till skolan. Det på grund av den väg de måste gå eller cykla inte är anpassade för trafiken och det saknas skydd för cyklister och fotgängare.

Att använda Fjällboskolan som referensskola trots att den inte har några tillgängliga platser för höstterminen 2022 anses bli ett systemfel i beräkningen av relativ närhet.

Visa merVisa mindre