Föräldrarna tog barnen i skolstrejk

Nedskärningar på Karl Johansskolan gör att föräldrar tog sina barn i skolstrejk under onsdagen.  – Jag tycker det är väldigt olyckligt att uppmuntra barn att inte gå till skolan, säger utbildningschefen.

  • Publicerad 14:03, 8 jan 2020

Man talar om ett jämlikt Göteborg. Men det är bara floskler.

Den första skoldagen efter jullovet har precis startat och genom de stora fönstren på Karl Johansskolan skymtar eleverna i klassrummen. Men alla är inte där. Många elever står ute på skolgården tillsammans med sina föräldrar och demonstrerar mot nya neddragningar.

– Vi har tagit ledigt från våra jobb för att strida för våra barn. Vi har möjlighet för att vi är svensk medelklass. Vi har råd. Det finns säkert massa barn inne i skolan i dag som också hade velat vara här ute. Men deras föräldrar kanske inte har kunnat lösa det. Det är extra upprörande, säger Frida Mälarborn Hoshino.

Klart: Parklekarna avvecklas – trots protester

Hon är en av alla föräldrar som tagit sitt barn i skolstrejk. Föräldrarna i klassen ska i stället ta barnen till Naturhistoriska. Syftet med strejken är att stoppa nedskärningarna och få beslutsfattarna att förstå allvaret.

Många lärarbyten

Frida Mälarborn Hoshino berättar att de senaste åren präglats av lärarbyten och dålig kontinuitet i klassrummet.

Efter höstterminen fick till exempel samtliga elever i årskurs sex på Karl Johansskolan samma betyg i två ämnen på grund av att det saknades betygsunderlag.

– I mitt barns klass har de haft åtta lärarbyten på tre år på grund av att lärarna inte fått förutsättningar att klara sitt jobb. Lärarna slutar, de orkar inte med sådana här orimliga krav, säger hon.

Strax innan jul kom nästa smäll.

– Det var dagen innan vi går på julledigt. Då fick vi veta att ytterligare tjänster försvinner, säger Frida Mälarborn Hoshino.

De står redo när Simlyftet försvinner

Majornabor kräver sänkt fart

Enligt föräldraföreningen handlar det sammanlagt om 15 heltidstjänster som tas bort.

– Man gör detta helt utan att kommunicera med oss föräldrar. Det finns ingen transparens kring förändringarna. Man tar beslut i det tysta och sedan när barnen kommer tillbaka är deras lärare borta. Det finns inget tänk kring barnens bästa över huvud taget, säger Frida Mälarborn Hoshino.

"Olyckligt att uppmuntra barn att inte gå i skolan"

Skolans rektor Nahid Rezaei satt under onsdagen i möte med förvaltningsledningen och hade inte tid för någon intervju, men hon gav ett utlåtande i ett mejl (se faktaruta).

Kulturskolan stora förloraren i nya budgeten

När Göteborg Direkt i stället når utbildningschefen Marie Sandstig tycker hon att proportionerna blivit för stora.

– Ja det tycker jag. Sedan tycker jag det är väldigt olyckligt att uppmuntra barn att inte gå till skolan. Det är en signal jag helst hade varit utan.

Stämmer det att femton heltidstjänster försvinner från Karl Johansskolan?

– Om man beskriver antalet miljoner som behöver sparas i tjänster. Om jag minns rätt var det fyra miljoner i underskott 2019. Då handlar det om att lägga budget i balans 2020, säger Marie Sandstig.

Hon intygar att besparingarna inte handlar om att klasser ska slås ihop eller lärare som ska få fler klasser. I stället beskriver hon situationen som att Karl Johansskolan har "haft en för stor kostym".

– Alla klasser kommer även fortsättningsvis ha lärare och fritidspedagoger. De elever som har personlig assistent kommer att ha kvar det. Det här handlar om stödpedagoger som ger stöd åt pedagoger på gruppnivå. De har behövts under en kort tid. Men sedan har det inte avslutats, säger Marie Sandstig.

En del av kritiken handlar om att ni har varit dåliga på att kommunicera förändringarna. Hur ser du på det?

– Som utbildningschef är det något jag tar till mig. När saker inte når fram så har man brustit. I vanliga fall brukar man gå den här vägen när man gör den här typen av förändringar. Man gjorde bedömningen att det här inte skulle bli så stort. Men det här med femton tjänster till exempel skulle ha beskrivits bättre, säger Marie Sandstig.

Den 20 januari har skolan bjudit in till ett föräldramöte där de kommer att informera vårdnadshavare om det pågående budgetarbetet.

Hot om vitesföreläggande

Så sent som förra året fick kommunen vite på 100 000 kronor från Skolinspektionen på grund av för höga bullernivåer på Karl Johansskolan som inte hade åtgärdats. Frida Mälarborn Hoshino tror att de nedskärningarna på skolan kommer leda till ytterligare vitesförelägganden.

Nobelpristagare hyllar femteklassare

– Då kommer man behöva betala vite i stället för att lägga pengarna på det man egentligen borde. Resonemanget är så otroligt bakvänt, säger hon.

Hur arbetar ni vidare efter dagens demonstration?

– Våra planer är att vi inte kommer ge upp. Så mycket kan jag säga, säger Frida Mälarborn Hoshino.

Vad vill du säga till politikerna?

– Barnkonventionen har blivit lag i år. Det är så paradoxalt parodiskt. Man talar om ett jämlikt Göteborg. Men det är bara floskler. Man visar gång på gång att man inte är ute efter något jämlikt Göteborg. Budget är överordnat det mänskliga behovet. Barn får inte kosta pengar. Vi är många som jobbar i Göteborgs stad som vet att det finns pengar. Det är bara en fråga om vilja och prioriteringar.

Alliansens budget klubbad – efter 14 timmar

Rektorn Nahid Rezaeis mejl till Göteborg Direkt

Gällande skolstrejken

Det är tråkigt att vårdnadshavare har valt strejk som metod även om alla självklart har rätt att offentligt uttrycka sina åsikter. Kanske kunde den här situationen undvikits ifall vi från skolans håll varit tydligare i vår kommunikation, så det tar vi till oss. Vi har en rutin för hur vi hanterar klagomål. Vi har även regelbundna möten vårdnadshavare med representanter från samtliga klasser som kallas för föräldranätverk. Det är föräldranätverket som representerar skolans vårdnadshavare, inte föräldraföreningen som är en fristående intresseförening. Men självklart lyssnar vi även på dem och vill ha ett bra samarbete för att skapa studiero på skolan.

Fortsatt dialog

Som rektor har jag ett ansvar för att organisera verksamheten med behöriga lärare, följa timplanen enligt den budgetram jag fått mig tilldelad. Budgetramen baseras på elevpengen som är beroende av resursfördelningsmodellen och den beslutas av politiker.

Den 20 januari har skolan bjudit in till ett föräldramöte där vi kommer att informera vårdnadshavare om det pågående budgetarbetet. Där kommer vårdnadshavare att kunna ställa frågor och vi kommer att besvara så gott vi kan. Budgeten är som den är och processen med att anpassa verksamheten till budgeten pågår och är som rektor mitt ansvar. Det är inte alltid som det uppdraget överensstämmer med vårdnadshavarnas vilja och önskan.

Betygen

Det är beklagligt att sexorna inte fick riktiga betyg för höstterminen i NO och SO. Behöriga lärare kommer att hjälpa till med betygssättningen så att eleverna kommer att få sina rätta betyg under de närmaste dagarna. Vi beklagar det som hände. Vi borde ha informerat vårdnadshavare bättre kring det här och kommer att se över rutinerna för vår kommunikation.

Trygghet och studiero på skolan

Skolinspektion var på skolan våren 2019 och vi fick ett antal punkter som skulle åtgärdas gällande studiero. Det rör sig om ett par klasser, inte hela skolan. I oktober skickade vi in svar till skolinspektionen där vi beskriver hur vi arbetar för att komma till rätta med problemen med studiero. Bland annat jobbar vi med normmedvetande arbete samt med ett förebyggande arbete som går under namnet ”Skolprat”.

Trafiken – minut för minut

KONSUMENT GÖTEBORG

Vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa?

Konsument. Måste jag betala ersättning för leveranshinder och hyra, vad är Konsumentverket och vad är konsumentvägledningen egentligen och vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. söndag 24/5 12:00

DEBATT

"Betala bättre när semestern blir sen"

Debatt. Vänsterpartiet Vänsterpartiet i Västra Götaland är oroliga för vårdpersonalens hälsa och hoppas att de kan få sin semester i sommar... söndag 31/5 13:00

KRÖNIKOR

Underskatta inte en fin tradition

Tradition. Man ska inte underskatt traditioners betydelse. Att ”ta studenten” och att fira detta med sina kamrater är en viktig sekulär ritual – en övergångsrit från ungdomsliv till vuxenliv. lördag 30/5 16:27

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57