Givande möte. Björn Jedvert (L), ordförande nämnden för demokrati och medborgarservice, Erik Pettersson, skytteskolans föräldraförening, Marlene Rydell, föräldraföreningen och hundägare, Ingela Jedvert (L), ledamot park- och naturnämnden, Camilla Harrysson (D), ledamot grundskolenämnden och Lisa Järner, ordförande föräldraföreningen träffades i söndags utaför den nybyggda Skytteskolan. Foto: Markus Andersson

Föräldrarnas krav: Gör plats för 850 barn i parken

Flytta hundrastgården och gör plats för allmänheten och nya Skytteskolans 850 elever i Högsbo stadsdelspark. Det vill skolans föräldraförening. I måndags beslutade park- och naturnämnden att förslaget ska utredas vidare.

  • Publicerad 05:30, 22 nov 2021

Det säger ju sig själv att det inte är bra att ha hundar och lågstadiebarn precis intill varandra med bara ett lågt staket emellan.

Vid årsskiftet ska den nya Skytteskolan F-9, med plats för totalt 850 elever, stå inflyttningsklar.

Trots att skolan blir en av Göteborgs största och Högsbos första och hittills enda högstadium kommer skolgården att vara snålt tilltagen.

Det menar Skytteskolans föräldraförening som vill flytta den intilliggande hundrastgården och utegymmet för att istället återskapa en fullstor idrottsyta intill skoltomten.

– Det säger ju sig självt att det inte är bra att ha hundar och lågstadiebarn precis bredvid varandra med bara ett lågt staket emellan. Det finns en yta i parkens södra del som både föräldrar och hundägare föreslagit som en bättre plats för rastgården, säger Erik Pettersson i föräldraföreningen.

Saknar barnperspektivet

För ett år sedan lämnade föreningen in ett göteborgsförslag för hur staden skulle kunna utveckla Högsbo stadsdelspark med ett tydligare barnperspektiv.

I måndags beslutade en enig park- och naturnämnd att återremittera ärendet till förvaltningen för att kompletteras med ett konkret förslag på genomförande.

Lisa Järner, ordförande i föräldraföreningen, är nöjd med beslutet.

– Vi saknade inte bara ett barn- och trygghetsperspektiv utan även ett hela-staden-perspektiv i den ekonomiska frågan. Förutom mer utrymme till rörelse för barn och unga så vill vi att parken ska kunna samnyttjas av alla som rör sig i området.

Eleverna som aldrig blir matta på schack

Har förståelse

I söndags, dagen innan nämnden sammanträde, bjöd föräldraföreningen in ett antal berörda politiker till parken för att ta del av förslaget.

Ingela Jedvert (L), ledamot i park- och naturnämnden, var en av politikerna som kom.

– Det är viktigt att tänka utifrån hela stadens perspektiv. Den hundrastgården ligger ju oerhört nära skolan så jag kunde förstå vad de menade. Det är en stor skola med plats för många elever så det gäller ju att få med barnperspektivet.

Många inblandade

AnnaSara Perslow (C), ordförande i park- och naturnämnden, hade själv inte möjlighet att närvara men hon välkomnar föräldraföreningens initiativ.

– Medborgardialogen är så enormt viktig och de har varit jätteduktiga på att lyfta den här platsen med en fantastisk dialog. Det fortsatta arbete måste göras i nära dialog med skolan, hundägarna och föräldraföreningen. Det är jätteviktigt att alla får säga sitt i det här.

Därför besökte L-toppen Tynnereds nya skola

Vi är GBG