Förbudet: Här får du inte längre köra elsparcykel

Genom att bland annat förbjuda åkning med elsparkcykel på trottoarer ska trafiksäkerheten öka. Det hoppas Transportstyrelsen i sitt förslag som nu överlämnats till regeringen.

  • Publicerad 05:30, 9 mar 2021

Transportstyrelsen har i flera omgångar kollat närmare på eldrivna enpersonsfordon, som också kallas elsparkcyklar. För det första kan myndigheten, i den senaste rapporten till regeringen, konstatera att det inte behövs en ny fordonskategori för dem. Elsparkscyklar ska fortsatt räknas in under kategorin cyklar.

För det andra har de tagit fram en del förslag på regler som ska börja gälla kring elsparkcyklar. Det största förändringen är att det ska bli förbjudet att susa fram på trottoaren. Undantag gäller för personer med fysisk funktionsnedsättning.

– Med förslagen vill vi göra det möjligt att utveckla trafiksäkrare, hållbarare och mer ändamålsenliga fordon. Men också förtydliga att förare av elsparkcyklar och liknande fordon ska följa trafikreglerna för cykel, säger Pernilla Bremer, utredare på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

"Riskerar hindra teknikutvecklingen"

De föreslår även att man gör en ändring av fordonsdefinitionen av en cykel genom att ta bort begränsningen på 250 watt av motoreffekten för elsparkcyklar.

– Dagens effektbegränsning riskerar att hindra teknikutvecklingen. Den är också ett hinder för att utveckla trafiksäkrare och mer ändamålsenliga fordon, till exempel med högre batterikapacitet och bättre hjul, säger Pernilla Bremer.

Elsparkcykeln farligast för fotgängaren

I rapporten som i veckan lämnades in till regeringen så tar Transportstyrelsen upp den kanske största kontroversen när det gäller elsparkcyklar. Nämligen parkeringen av dem.

Myndigheten konstaterar att det finns bestämmelser för kommunerna att hantera parkeringen av de populära transportmedlen. De anser att kommunerna i högra utsträckning bör "utnyttja upphandling som ett verktyg för att komma till rätta med felparkerade elsparkcyklar".