Fritid. Västra Hisingen Basket är en av alla föreningar som arbetar hårt för att skapa en meningsfull fritid för unga på Hisingen. Foto: Byrd/Dino Soldin (arkiv)

Föreningar på Hisingen får extra stöd

För att förhindra rekryteringen av barn och unga in i kriminella miljöer måste fler ges möjlighet till en trygg och meningsfull fritid. Det anser Socialnämnden Hisingen som nu ger extra pengar till föreningar som verkar på Hisingen.

  • Publicerad 14:21, 18 sep 2022

Under socialnämnd Hisingens senaste möte beslutade politikerna att skjuta till ytterligare fem miljoner kronor i selektivt stöd till de föreningar som verkar på Hisingen.

De extra pengarna är en del i arbetet mot att förhindra nyrekrytering till kriminella miljöer.

I yrkandet – som en bred politisk majoritet står bakom – trycker man på faktumet att inte bara en enskild aktör kan utföra detta arbete själv. Det behövs "en gemensam kraftansträngning" från aktörer som polis, skola, socialtjänst, civilsamhälle och föräldrar.

I yrkandet nämns även föreningslivets möjligheter att se, fånga upp och ge stöd till barn och unga i farozonen.

Kan användas till utbildning

Det selektiva stödet ska användas för att stärka föreningarnas möjligheter att arbeta med sociala insatser.

Stödet ska till exempelvis kunna användas för att rekrytera fler ledare och utbilda föräldrar om föreningslivet.

Vi är GBG