Föreningslivet sluter upp för Biskopsgården

Hur lyfter vi Biskopsgården? Det är frågan som områdets föreningsliv ställer med mål att tillsammans hitta svaret.

  • Publicerad 11:46, 13 okt 2020

Föreningarna gör massa bra saker här i området.

Grupparbete. Foto: Rebecca Sutton

Representanter för omkring 17 lokala föreningar – inom sport och kultur – samlades i Vårvindens sporthall i Länsmansgården i slutet av september.

Det var Biblioteksvännerna i Biskopsgården i samarbete med föreningsnätverket Lyft Orten som bjöd in till en heldag för att hitta inspiration och stöd för att gemensamt stärka området.

– Vi har sett att det finns ett behov av att synliggöra föreningslivet i Biskopsgården både utåt och för invånarna. Föreningarna gör massa bra saker här i området men det saknas samarbete och stöd, säger Bedia Sarihan, med i styrgruppen för projektet och representant från föreningen Västkurd BK.

Biskopsgården på tur att utvecklas

Under mötet diskuterades nya idéer och områden att arbeta vidare med. Det handlade bland annat om hur föreningslivet kan stötta ungdomar att hitta jobb och sysselsättning.

Föreningssafari

Ett annat område var hur föreningarna kan locka till sig fler barn och unga från skolorna och erbjuda en meningsfull fritid.

– Det kom massa bra idéer som vi jobbar vidare med i mindre grupper, säger Bedia Sarihan.

Projektet planerar även en föreningssafari.

– Invånarna kommer att bjudas in på en vandring till olika föreningar i området som visar upp sin verksamhet.

De ska stärka Biskopsgården

Mer om projeketet:

Styrgruppen för projeket: Bibioteksvännerna i Biskopsgården, Västkurd BK, Meeting plays, Föreningsrådet och Anatolien kvinnor.

Finansieras av Delegationen mot segregation.

Delegationen mot segregation inrättades den 1 januari 2018, med uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation i samhället och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden. Delegationen mot segregation är en så kallad enrådighetsmyndighet, vilket innebär att den leds av en direktör. Kansliet ligger i Flemingsberg, Huddinge kommun, och är samlokaliserad med Södertörns högskola.

Källa: Delegationen mot segregation

Visa merVisa mindre

Vi är GBG