Häktet. Rättscentrum i Göteborg med häkte och frivård. Foto: Kriminalvården

Förlamad låg i avföring tolv timmar på häktet

En häktad man, som är förlamad från bröstet och nedåt, blev liggandes ett halvt dygn i sin egen avföring. Nu riktar Justitieombudsmannen allvarlig kritik mot Kriminalvården i Göteborg.

  • Publicerad 15:20, 21 jan 2020

Mannen är rullstolsburen och förlamad från bröstet och ned efter en bilolycka. Han kan varken äta, dricka eller uträtta sina behov själv och behöver ständig assistans.

Under fem dagar för två år sedan var mannen anhållen placerad på häktet Göteborgs arrestavdelning. Avdelningen är handikappanpassad, men det fanns inga sjukhussängar och duschslangarna var borttagna för suicidrisk.

Under häktningstiden behövde mannen köras till Sahlgrenskas akutmottagning för tappning av urinblåsa. På sjukhuset satte man in en kateter för att mannen inte skulle behöva åka mer fram och tillbaka.

En morgon upptäckte en sjuksköterska som var på häktet för att kontrollera mannen att han drabbats av diarré. Sjuksköterskan uppmanade personalen att omgående tvätta mannen och ge honom nya kläder. Mannen fick mat och Kriminalvårdens personal vände honom i sängen. Men när sjuksköterskan var tillbaka senare på förmiddagen för att rengöra mannens kateter upptäckte hon att personalen inte hade gjort mannen ren. Hon tog återigen upp saken med avdelningspersonalen.

De var osäkra på hur de skulle agera. Andra intagna var utåtagerande och behövde kontinuerlig tillsyn samtidigt som en kraftig stank spred sig på avdelningen. De konstaterade att situationen var en chefsfråga.

Ansvarig chef kontaktade sjukvårdsmottagningen som bedömde att det inte var en fråga om sjukvård utan omvårdnad, vilket hör till avdelningspersonalens arbetsuppgifter.

En duschslang köptes in men munstycket passade inte till kranen.

Efter lunch beslutade vakthavande befäl att en undersköterska skulle hyras in via ett bemanningsföretag för att göra rent mannen.

Först klockan halv nio på kvällen kom undersköterskan som fick hjälp av ordinarie personal att flytta mannen till ett duschutrymme på en annan avdelning. Det hade då gått tolv timmar sedan diarrén upptäcktes.

Justitieombudsmannen, JO, har nu granskat fallet och de riktar allvarlig kritik mot Kriminalvården. Det framgår i deras beslut som nyhetsbyrån Siren tagit fram.

JO konstaterar att det var kriminalvårdspersonalens ansvar, och inte sjukvårdens, att hjälpa mannen efter det inträffade. ”Behandlingen av den intagne var givetvis helt oacceptabel och häktet förtjänar allvarlig kritik för det inträffade”, skriver ombudsmannen.

En bidragande orsak till att situationen uppstod var enligt JO att ledningen på häktet inte hade tydliggjort ansvarsfördelningen mellan avdelningspersonal och sjukvårdspersonal, något JO ser allvarligt på. Häktet får även kritik för brister i dokumentationen från den aktuella händelsen.

Efter händelsen har häktet i Göteborg installerat en portabel duschslang och andra hjälpmedel som kan tas fram vid behov. De har också infört en ny handbok där ansvaret för omvårdnaden av en intagen förtydligats.