SKYDD. För att översvämningsskydden ska bli så effektiva som möjligt måste sträckan skyddas, annars kan vatten rinna in bakom skydden vid högvatten. Foto: Kristian Risenfors

Försenat översvämningsskydd i Mölndalsån

Under hösten skulle renoveringarna av kanalmurarna mellan Valhallabron och Ullevi påbörjas för att skydda området mot framtida översvämningar. Men projektet har utökats och ett ännu ej givet tillstånd från mark- och miljödomstolen har försenat processen.

  • Publicerad 05:30, 28 aug 2018

För 11 år sedan drabbades Mölndalsån av besvärliga översvämningar. Många byggnader vattenskadades, bland annat räddningstjänstens lokaler i Gårda som översvämmades. Efter det inledde Göteborgs stad, Mölndals stad och Härryda kommun ett samarbete för att reglera vattennivåerna i ån.

2013 byggdes Gårda Dämme vid Ullevi som nu reglerar vattenflödet där Mölndalsån delar sig i Fattighusån och Gullbergsån vidare ut till Göta Älv.

I samband med det renoverades också kanalmurarna i Mölndalsån mellan Focushuset och Valhalla. Tanken var att sträckan mellan Valhalla och Ullevi skulle totalrenoveras nu i höst, men så blir det inte.

– Processen har pågått i två år. Det som från början handlade om en rivning av befintliga kanalmurar, pålning och nya fundament har nu blivit ett större projekt som innefattar fler delar, säger Yerko Montaño Rojas biträdande projektledare på trafikkontoret.

Planerade nybyggen i området, som exempelvis Västlänken, Skanskahuset och Arenaområdet, gör att projektet nu bland annat måste innefatta dragning av nya ledningar och även andra delar som gör arbetet mer komplicerat.

Ytterligare en omständighet som försenar projektet är att Trafikkontoret har lämnat in en anmälan om vattenverksamhet för två delsträckor längs ån och att länsstyrelsen, som tillsynsmyndighet, bedömer att det krävs tillstånd för markavvattning från mark- och miljödomstolen samt att även dispens från markavvattning måste sökas av Göteborgs stad. En process som kan ta tid.

– Vi håller på med studier med de nya förutsättningarna. Men med tanke på den input vi fått från länsstyrelsen är det svårt att spekulera i tidsplan, säger Yerko Montaño Rojas.

Renoveringen ska göras för att skydda Åvägen och Gårda mot framtida översvämningar. När projektet nu försenas ytterligare – finns det en risk för översvämning vid mycket regn?

–Viss risk finns alltid men tack vare förbättrat flödeskapacitet vid Gårda dämme kan vattennivån regleras och förebygga risk på översvämning i området. Målet med ombyggnation av Kanalmurarna utmed Åvägen är att åstadkomma ett långsiktigt skydd mot översvämningar med en bättre stabilitet och möjligheten att ha ytterligare skydd i form av ett påbyggnadsbar konstruktion för framtiden utan att behöva göra om grundläggningen på nytt, säger Yerko Montaño Rojas.