GÖMDA METALLER. En utvinning av metaller i botten på hamnen kan ge ekonomiska och miljömässiga vinster. Foto: Bengt Hultqvist / Mostphotos

Forskare letar värdefull metall på hamnbottnen

På botten i Göteborgs hamn kan det finnas värdefulla metaller. Det visar en ny studie från Chalmers som pekar på såväl de ekonomiska som miljömässiga vinsterna av att ta vara på metallerna.

  • Publicerad 13:00, 6 mar 2020

Jag undersöker om det finns ett ekonomiskt värde i de metaller vi hittar i sediment.

Anna Norén. Doktorand på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers och försteförfattare till den vetenskapliga artikeln. Foto: Chalmers

De flesta ämnen som cirkulerar omkring oss kommer till slut att hamna i sedimenten, bottenmassor från sjö- och havsbottnar eftersom de transporteras med dagvattnet.

Här i Göteborg hamnar det mesta så småningom på havets botten. Nu har forskare från Chalmers tittat på potentialen av metallutvinning ur sediment, vilket hittills har varit relativt outforskad.

– När vi analyserar sediment hittar vi metaller som man normalt sett inte bryr sig om att testa för – med tanke på att de inte är särskilt miljöskadliga, men faktum är att de faktiskt kan vara ekonomiskt intressanta, säger Anna Norén, doktorand på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, och försteförfattare till den vetenskapliga artikeln i ett pressmeddelande.

Vill ta vara på kobolt

Trots att många av de metaller som hittas i ett normalt sediment inte är särskilt dyrbara, tror forskarna att en utvinning på sikt kan bidra till att kostnaden för till exempel dyra muddringsoperationer går ner.

Samtidigt finns det miljömässiga vinster i att minska brytning av nya metaller.

– Jag undersöker om det finns ett ekonomiskt värde i de metaller vi hittar i sediment, och en av de metaller vi ser att det kan finnas potential för är kobolt. Halterna är visserligen inte jättehöga, men i och med att priset på kobolt är mycket högt, att det är en konfliktmineral och att tillgången är liten, är det ändå intressant.

Troligt att metallpriser ökar

Anna Norén menar även att metallpriserna troligen kommer att öka framöver och att det dessutom kommer att bli dyrare att deponera massor.

Lika troligt är dock att metoderna för att utvinna metaller blir både bättre och effektivare.

Enligt studier finns det ett stort behov av att minska spridning av giftiga ämnen från förorenade sediment, samtidigt som utvecklingen av handel och sjöfart innebär att våra hamnar behöver utvecklas, både ifråga om djup och yta på land.

Så vill kommunen rädda Fiskebäcks hamn

KOBOLT. Foto: Wikimedia Commons

Det här är kobolt

Koboltär ett hårt, silvergrått,magnetiskt, metallisktgrundämne med kemisk beteckning Co.

Kobolt är en viktig komponent i batterier och legeringar. I och med att till exempel försäljningen av elbilar ökar, har efterfrågan och pris skjutit i höjden.

Nästan all produktion är en biprodukt av annan metallutvinning, vilket försvårar utbudet. Sveriges geologiska undersökning uppskattar att endast tio ton kobolt omsmälts i Sverige varje år, medan vår användning ligger på över 500 ton per år.

Källa: Chalmers

Trafiken – minut för minut

DEBATT

"Bryt ihop men se till att gå vidare"

Retorikcoachen om coronapandemin. Alla påverkas vi av den rådande corona-situationen men vissa slår den hårdare mot. Jenny Ralphsson Jernberg vet hur man tar sig genom tuffa motgångar.tisdag 24/3 16:53

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57