GÖTEBORG. SOM-undersökningen i Göteborg studerar allt från trygghet till elsparkcyklar. Foto: Roland Magnusson

Forskarna undersöker göteborgarnas syn på elsparkcyklar

Nu är det dags för en ny undersökning av göteborgarnas syn på bland annat trygghet, infrastruktur och lokala politiska förslag. I höstens SOM-undersökning får deltagarna bland annat tycka till om elsparkcyklarna.

  • Publicerad 12:08, 18 sep 2019

SOM-institutet vid Göteborgs universitet undersöker varje år göteborgarnas åsikter i olika frågor. Under hösten ska 5000 slumpmässigt utvalda göteborgare mellan 16 och 85 år få tycka till om bland annat trygghet, infrastruktur och lokala politiska förslag.

Årets undersökning innehåller flera nya frågor. Bland annat göteborgarnas inställning till elsparkcyklarna i staden. Andra nya frågor gäller billigare kollektivtrafik, minskning av allmännyttan och förslaget om att riva nya Ullevi till förmån för bostäder och kontor.

Resultatet från undersökningen presenteras nästa år och blir då underlag för kommunala politiker och tjänstemän.

− Undersökningen låter oss analysera skillnader mellan olika stadsdelar och hjälper oss att bättre förstå vad som skiljer olika områden åt exempelvis när det handlar om känslan av att kunna påverka politiska beslut. Dessutom ger upprepade mätningar en möjlighet att studera eventuella förändringar över tid säger Stefan Lydén, demokratiutvecklingsledare på Göteborgs Stad, i ett pressmeddelande.

I resultatet från förra årets undersökning framkom bland annat allt fler känner sig samhörighet i det egna bostadsområdet. 2018 höll 41 procent med om det, att jämföra med 31 procent 2016.

Fyra av fem känner sig trygga i sitt område

Undersökningen visar också att allt fler göteborgare känner sig trygga i staden. Förra året kände sig 81 procent trygga i sitt bostadsområde.

– Trygghet i det egna bostadsområdet varierar starkt mellan olika stadsdelar. De som bor i resurssvagare områden är de som känner sig minst trygga i det egna området, men intressant nog är det också denna grupp som i högst utsträckning håller med om att Göteborg i stort är tryggt och säkert, säger Björn Rönnerstrand, forskare vid SOM-institutet.

Nya kravet när göteborgarna väljer bostad

Nu börjar upprustningen av Brunnsparken

Andra frågor som behandlades i förra årets undersökning gällde stadens infrastruktursatsningar. Västlänken engagerade precis som året innan, men åsiktsopinionen var oförändrad. Hälften av göteborgarna var negativa och omkring 30 procent var positiva till både Västlänken och trängselskatten.

En annan infrastruktursatsning tappade dock kraftigt i stöd – linbanan. Förra året var endast en tredjedel av de tillfrågade positiva till den, jämfört med omkring hälften 2016.

Löftet: Trygga torg och hållplatser i Backa

Göteborgsnöje

Hon gör Filmfestivalens affisch 2021

Nöje "Som göteborgare är det särskilt roligt" Hon är etablerade sedan 90-talet och har väckt uppmärksamhet med bland annat ett upp och nedhängande träd över Drottninggatan i Stockholm. Nu presenteras Göteborgskonstnären Charlotte Gyllenhammar...torsdag 3/12 10:03

Krönikor

Jernberg: Så ger du kritik på ett smartare sätt

Krönika Retorik Kritik kan både vara svårt att ta emot och att ge. Det här ska du tänka på för att kritiken inte ska landa fel hos mottagaren. söndag 29/11 12:10

Konsumentfrågan

Synade min optiker – kan jag ångra mitt köp?

Konsument Konsument Får jag ångra mitt köp efter att jag synat min optiker? Vad gäller om jag köpt en vara över Facebook? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. söndag 22/11 11:51

Debatt

"Vi måste hitta sätt att binda ihop staden"

Debatt Debatt: Västsvenska Handelskammaren Med Älvstadens utbyggnad har en förflyttning av Göteborgs centrum börjat, här pekas Frihamnen ut som en ny mitt. Nu måste vi ta tag i frågan om hur vi binder ihop staden över vattnet och på Hisingen. lördag 28/11 11:40