"Förskolans huvudman har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med de brister vi har påpekat", säger förskoledirektör Elisabet Nord. Foto: Mostphotos

Förskola i Angered stängs permanent

Den fristående förskolan Lär & Lek i Angered stängdes tillfälligt efter att förskoleförvaltningen upptäckt flera brister. Nu tvingas skolan stänga permanent.

  • Publicerad 15:47, 18 jun 2020

Det var i februari som förskolenämnden beslutade om ett tillfälligt verksamhetsförbud för förskolan Lär & Lek i Angered. Stängningen berörde cirka 70 barn.

Förskola kopplas till våldsbejakande extremism

Beslutet att stänga baserades på information från ekobrottsmyndigheten och säkerhetspolisen. Flera allvarliga brister hade upptäckts och enligt uppgifter stod förskolan under påverkan av personer med nära kopplingar till våldsbejakande extremism.

Efter beslutet fick huvudmannen tre månader på sig att åtgärda bristerna.

– Huvudmannen har presenterat en rad olika åtgärder, men de är inte tillräckliga för att de ska få tillbaka tillståndet att bedriva verksamheten. De har också presenterat en ny ägare i enlighet med ett av förelägganden, men denne har inte bedömts som lämplig efter prövning, säger förskoledirektör Elisabet Nord, i ett pressmeddelande.

Beslutet att stänga förskolan togs på förskolenämndens möte den 17 juni.