Siriusgatans förskola inför sextimmarsdag för förskolepersonalen. Foto: Mostphotos

Förskola i Bergsjön inför sextimmardag

När Siriusgatans förskola försökte rekrytera personal tidigare var intresset klent. Nu är det istället huggsexa om de fyra tjänster som är vakanta. Orsaken: Kortare arbetstider.

  • Publicerad 11:50, 23 nov 2017

– Arbetsmängden ökar hela tiden och barngrupperna blir större, vilket gör att många är trötta. Vi tror att det här kan bli en morot för att få folk att söka hit, säger Farid Dashti, förskolechef på Siriusgatans förskola.

Med start nästa år erbjuds pedagogerna vid Siriusgatans förskola i Östra Göteborg 35-timmars arbetsvecka, med full betalning. Dessutom ska fem av de timmarna användas till hälsofrämjande aktiviteter.

– Vi tittar på vad vi kan erbjuda, men det kan vara mindfulness, utbildningar inom kost eller att man tränar på gym.

Projektet som pågår under 2018 finansieras av kommunen och kommer att dokumenteras och utvärderas.

– Göteborgs universitet ska följa oss under det här året och jämföra med en förskola som inte har kortare arbetstider. Vi kommer bland annat följa upp sjuktalen och hur barn och föräldrar upplever förändringen, säger Farid Dashti.

Och intresset har inte låtit vänta på sig. De tre fasta tjänster som nu utannonserats har haft ett ovanligt stort antal sökande.

– Vi har fått jättemånga ansökningar och det ringer folk i stort sett varje dag och ställer frågor. För oss är det viktigt att de som söker vill vara kvar i verksamheten även efter projektets slut.

Men hur kan det bli bättre för barnen om pedagogerna inte är i grupperna 40 timmar i veckan?

– Mår personalen bra och trivs bidrar det till bättre lärande för barnen och högre trygghet. Mellan 9-14 då vi har flest barn vill vi att alla arbetar med barnen, men sedan vill vi ge möjlighet till avlastning. Är personalen frisk och mår bra tror vi att de är sjuka mindre och barnen slipper nya ansikten hela tiden. Faller detta väl ut hoppas jag att det kan bli norm för alla förskolor i kommunen.