Skogräns. Istället för engångstossor var en åtgärd för att minska avfallet på Gropens Gårds förskola Foto: Mostphoto

Förskolan Gropens gård – först att bli avfallssnål

Förskolan Gropens gård i Hammarkullen tar täten när stadens förskolor ska bli ännu mer klimatsmarta. Förra året minskade Gropens Gårds rest- och matavfall kraftigt.

  • Publicerad 10:10, 27 jun 2019

Under hösten 2017 till och med våren 2018 deltog Gropens gårds förskola i Hammarkullen i ett pilotprojekt för att minska avfallet.

Resultatet - 33 olika åtgärder; skogräns istället för engångstossor, återanvändning av möbler, tidigare potträning istället för engångsblöjor och nej till engångsartiklar är några exempel.

Det innebar en minskning av restavfall med 50 procent och matavfall med 20 procent. En totalt minskning med 2,8 ton avfall per år.

Göteborg blir förebild för Livsmedelsverket

Samtidigt minskade förskolans klimatpåverkan med 7,4 ton koldioxidekvivalenter, inköpskostnaderna minskade med 30 000 kronor och kostnader för avfallshanteringen minskade med 4000 kronor, per år.

– Det blev även en pedagogisk vinst. Genom att, till exempel, använda färre engångsmaterial blir det en norm för barnen att leva avfallssnålt. I läroplanen står det att ”barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.” En avfallssnål förskola blir ett konkret exempel för barnen, äger Linnea Lämås, avfallsförebyggande coach, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad i ett pressmeddelande.

Här byggs Hoppet – en klimatsmart förskola

Alla förskolor minskar avfallet

Nu ska alla 389 förskolor i Göteborg bli avfallssnåla och ett 50-tal har redan börjat arbeta.

Förhoppning är att förskolorna minskar avfallet lika mycket som Gropens Gård.

Det i sin tur skulle innebära att stadens avfall minskade med runt 730 ton, klimatpåverkan med 2000 ton koldioxidekvivalenter och kostnaderna med över 8 miljoner kronor, per år.

Så lyckades Göteborg halvera matsvinnet

Koldioxidekvivalenter

Årligen rapporteras de samlade utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorerade gaser till FN:s klimatkonvention och till EU-kommissionen.

För att få alla växthusgaser jämförbara multipliceras alla utsläpp, förutom koldioxid, med en global uppvärmningspotential (Global Warming Potential – GWP).

Källa: Naturvårdsverket

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG

    Annons

    18+ Spela ansvarsfullt stodlinjen.se

    Hämta casinobonusar hos SveaCasino.se