Förskolan i Bergsjön saknar 100 barn

I Bergsjön finns det ungefär 100 barn i åldrarna 3-5 år som inte går i förskolan. För att råda bot på det har ett pilotprojekt lanserats i området. "I förskolan läggs grunden till barnets fortsatta skolgång" säger Pernilla Martinsson, rektor.

  • Publicerad 11:00, 29 mar 2021

Ultimat handlar det om att Göteborgs stad arbetar mot målet att bli en mer jämlik stad och att vi ska skapa goda uppväxtvillkor för barn.

Pernilla Martinsson. Foto: Lovisa Hansson

Att ett barn inte skrivs in på förskolan kan bero på olika orsaker, där kunskapsbrist är en möjlig faktor. Att det inte är tydligt vad förskolan är till för och hur central den är för barnets utveckling – språkmässigt som socialt.

– Vi vet att vi gör ett viktigt arbete i förskolan och lägger grunden till barnens fortsatta skolgång. I det här området är även förskolan en jätteviktig källa för att komma i kontakt med det svenska språket, säger Pernilla Martinsson, rektor Aniaragatan 5 förskola i Bergsjön.

– Förskolorna är en plats att leka och lära i en trygg miljö med jämnåriga och pedagoger. De kan identifiera särskilda behov och se till att barnen får extra stöd. Det är betydelsefullt för alla barn, oavsett bakgrund, säger Nina Åkeson, processledare, "Fler barn i förskolan i Bergsjön".

Projekt i två delar

Pilotprojektet som inleddes innan sommaren har nu mynnat ut i två delar.

Dels har gruppen tagit fram informationsmaterial i form av broschyrer och filmer som finns på 11 olika språk. De förklarar vad förskolan är och vad som skiljer den från öppna förskolan och förskoleklass. Informationen handlar också om hur man konkret söker förskoleplats och hur processen går till.

Den andra delen har fokuserat på uppsökande och utbildande arbete. Att se till att personer i nyckelpositioner – på Arbetsförmedlingen och medborgarkontoret som exempel – själva har information om förskolan och vad som gäller.

"Vill nå ut med samma budskap"

– Här i Bergsjön har vi sett att Familjecentralen är en central plats, eftersom personalen där kommer i kontakt med många vårdnadshavare. Under hösten har vi kunnat utbilda dem digitalt så att de i sin tur kan hjälpa föräldrar som vill söka en plats till sina barn. Det är viktigt att vi är ganska serviceinriktade och hjälper till, berättar Pernilla Martinsson.

– Ultimat handlar det om att Göteborgs stad arbetar mot målet att bli en mer jämlik stad och att vi ska skapa goda uppväxtvillkor för barn. Då måste flera verksamheter jobba tillsammans och vi måste nå ut med samma budskap, säger Nina Åkeson.

Pilotprojektet ska utvärderas i april.

Om pilotprojektet

Förskolan är avgiftsfri under 15 timmar per vecka för barn i åldrarna 3-5. Av den anledningen fokuserar pilotprojektet att nå ut till vårdnadshavare med barn i den målgruppen.

Projektet är ett samarbete mellan förskoleförvaltningen, socialförvaltningen Nordost och målområde 1, Jämlik stad.