Byte. Efter krav från Göteborgs stad har nu huvudmannen på förskolan Snödroppen bytts ut. Foto: Direktpress

Förskoleledning byts ut efter granskning

Den fristående förskolan Snödroppen på Friskväderstorget har nu bytt ut sin ledning efter krav från Göteborgs stad.

  • Publicerad 06:30, 29 maj 2021

Att jag ska ställas till svars för vad andra är dömda för, var är demokratin i det?

I en utredning om den fristående förskolan Snödroppen uppkom misstankar om kopplingar mellan ägarens make och våldsbejakande islamistisk extremism. Dessa uppgifter kom från Säpo, vilket Göteborgs-Posten tidigare rapporterat om.

Maken var den som år 2011 startade Snödroppen. 2018 tog hans fru över verksamheten.

Enligt Säpo bedöms vissa av personerna i makens umgängeskrets utgöra en nationell säkerhetsrisk.

Fick föreläggande

Detta ledde till att Göteborgs förskolenämnd i januari tog beslutet att kräva av förskolan att de måste byta ut sin ledning. Annars skulle verksamheten tvingas stänga.

GP har även pratat med den tidigare ägaren, en kvinna i 30-årsåldern. Hon var kritisk till den utredning som förskoleförvaltningen utfört och som nämnden senare valde att basera sitt beslut på.

– Om jag har personer i min omgivning som har kopplingar vidare, hur kan du komma och döma mig för något som inte är mina handlingar? Att jag ska ställas till svars för vad andra är dömda för, var är demokratin i det? I slutändan handlar det om att jag som kvinna ska bli kopplad till vilken man som har inflytande över mig, sa kvinnan i GP:s intervju.

Ny ledning

Trots protesterna står det nu klart att ägar- och ledningsförhållandena har förändrats på Snödroppen.

Nya ägare har nu tagit över förskolan enligt ett pressmeddelande från Göteborgs stad.

Vi är GBG