Skadestånd. Göteborgs kommun krävs på 15 000 kronor av Barn- och elevombudet efter att en förskolepersonal ska ha skakat ett barn. Foto: Mostphoto (genre)

Förskolepersonal skakade barn - kommunen krävs på skadestånd

En anställd på en förskola på Hisingen misstänks ha skakat ett barn. Nu krävs Göteborgs kommun på 15 000 kronor i skadestånd av Barn- och elevombudet.

  • Publicerad 14:39, 8 jun 2019

Det var i januari i år som Barn- och elevombudet (BEO) tog emot en anmälan om att ett barn på en förskola på Hisingen utsatts för kränkande behandling av förskolepersonalen.

Utredningen av BEO visar att en anställd på den aktuella förskolan ska ha skakat barnet.

Nu kräver myndigheten Göteborgs kommun på 15 000 kronor i skadestånd. Det visar handlingar som nyhetsbyrån Siren har tagit fram.

Kräver Hisingen på 150 000 för vanvård

Enligt myndigheten har skakningen inte varit kortvarig och inga uppgifter har framkommit som kunnat motivera medarbetarens agerande.

Kommunen menar däremot att utifrån förskolans egen utredning kan det varken bekräftas eller dementeras att händelsen har skett på de sätt som anmälaren har påstått.

BEO går på vittnesuppgifter

Samtidigt förnekar den medarbetaren som ska ha skakat barnet, att det skett och menar att vittnet måste ha missuppfattat en lek.

Men BEO tar fasta på vittnesuppgifterna och menar att det inte framkommit något som motiverar varför vittnet skulle hitta på händelsen:

”Med bakgrund mot detta samt att X inte kunnat ge en rimlig förklaring till händelsen som Y (vittnet) beskrivit, finner BEO att det visar att X […] har tagit tag och skakat A (barnet, reds. anm,)”

Missbruk av förtroende

Skadeståndsbeloppet på 15 000 kronor motiverar BEO bland annat med handlingens förnedrande inslag. De menar att den anställdas agerandet innebar ett allvarligt missbruk av barnets beroende och förtroende för förskolepersonalen.

Göteborg Stad kan fram till 14 juni framföra sin inställning till skadeståndet.

Förskolevikarie låste in stökigt barn

Barn- och elevombudet (BEO)

Barn- och elevombudets uppgift är att ta tillvara barns och elevers rättigheter i skolan genom att se till att förskolor och skolor följer den del av skollagen som handlar om kränkande behandling. 

Tillsammans med Skolinspektionen övervakar BEO den del av skollagen (6 kapitlet) som gäller kränkande behandling. BEO utreder bara kränkande behandling som riktats mot barn och elever. 

Det råder nolltolerans mot kränkningar i förskolan och skolan. Alla barn och elever har rätt att vistas i en skolmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Källa: beo.skolinspektionen.se

Vi är GBG