Förslaget: Råttsamordnare ska få bukt med skadedjuren

För att tackla problemet med skadedjur i Göteborg har enheten Stadsliv på Park- och naturförvaltningen tagit fram en rapport med flera åtgärder. Ett av förslagen är att instifta en roll som skadedjurssamordnare.

  • Publicerad 16:00, 18 jun 2021

Vi är helt enkelt många parter som behöver jobba tillsammans för att komma tillrätta med problemet.

Att råttor och andra skadedjur gynnas av överfulla papperskorgar där påsar trillat ner på marken och matrester är lättillgängligt, det kan nog de flesta räkna ut.

Och problemet med råttor ökar varje år. Förutom att råttorna kan sprida olika sjukdomar så kan de orsaka stor skada på byggnader. Enligt Anticimex avlivades cirka 100 000 råttor i centrala Göteborg förra året.

Nu kartläggs råttornas framfart i Göteborg

Park- och naturförvaltningen har på uppdrag av politikerna tagit fram en åtgärdsplan för hur man ska bekämpa skadedjuren. Ett exempel är de råttsäkra papperskorgarna. Dessa har redan placerats ut och testats med lyckat resultat.

Råttsäkra papperskorgar testas på Heden

Men det största problemet är att det inte finns någon samordning när det gäller bekämpning av skadedjur.

– Kommunen har en viktig roll, men det har även fastighetsägare, näringsidkare och allmänheten. När fastighetsägarna har en städfrekvens och staden en annan så flyttar sig råttorna bara mellan de här platserna. De följer helt enkelt maten, säger Gunilla Åkerström, enhetschef Stadsliv på Park- och naturförvaltningen och fortsätter:

– Vi är helt enkelt många parter som behöver jobba tillsammans för att komma tillrätta med problemet.

"Ska ha en samordnande roll"

Av den anledningen är ett av förslagen att instifta en roll som råttsamordnare. Eller mer korrekt – en samordnare för skadedjursbekämpning.

– Uppdraget skulle vara att vara pådrivande i frågan och ha en samordnande roll. Problemen med råttor är förstås angelägna att lösa, men kräver tålamod över tid för att insatserna ska få effekt, säger Gunilla Åkerström.

I augusti ska rapporten med åtgärdsförslag presenteras för politikerna. Därefter väntas ett beslut om förvaltningens förslag ska förverkligas.