Före. Efter. Huset från 1812 i hörnet på Magasinsgatan och Kyrkogatan kan få en påbyggnad. Foto: Göteborgs stad

Förtätning i centrum – extra våning på historisk byggnad

Göteborgs nöjesstråk med historiska anor är på gång att förtätas. Det handlar om en påbyggnad av huset från 1812 i hörnet på Magasinsgatan och Kyrkogatan.

  • Publicerad 11:50, 28 apr 2021

– Vi är mitt i tätbebyggelsen i Göteborgs stadskärna. Det är ett viktigt, livfullt och uppskattat stråk. Däremot finns få bostäder och gröna ytor, säger Sandra Trzil, projektledare, stadsbyggnadskontoret när planen presenteras för politikerna i byggnadsnämnden.

Påbyggnaden – av huset från 1812 i hörnet på Magasinsgatan och Kyrkogatan – innebär omkring tre till sex nya bostäder. Syftet är att komplettera kvarteret på ett varsamt sätt med hänsyn till kulturmiljövärden, stadsbild och stadsliv.

Magasinsgatan – från ute till inne

Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövården och stadens bevarandeprogram.

Det krävs därför en mycket hög kvalitet i utformning, gestaltning och utförande både för påbyggnaden och vid upprustning av den ursprungliga byggnaden i syfte att nå en god helhetsverkan.

– Vi vill värna om byggnadens ursprungliga integritet. Det enkla och avskalade formspråket ska tala även i påbyggnaden.

Inga p-platser

Politikerna i nämnden är positiva till planerna som nu går in på samråd.

– Det är en lyckad och viktig förtätning i innerstaden för att få in mer liv och rörelse som komplement till kontor och restauranger, säger byggnadsnämndens ordförande Hampus Magnusson (M)

Miljöpartiets Adam Wojciechowski lyfter även att kommunen inte kräver parkeringsplatser i samband med bostadsbygget.  

– Ett steg i rätt riktning, säger han.

Krönikor

Tjulander: "Dagen alla fåglar flyger oss över huvudet"

Krönika Krönika Det är något visst med fåglar och människors fascination för dem. Jag har aldrig fattat grejen, ändå är jag barn till generationen som på minsta kvitter kan artbestämma fågeln och... tisdag 11/5 17:00

Konsumentfrågan

Så länge kan du få vänta på pengar när du ångrat ett köp

Konsument Konsument Får man verkligen höja priset på en vara från en dag till en annan och hur länge ska man behöva vänta på pengarna när man ångrat ett köp? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. fredag 9/4 13:20

Debatt

Bygg på de hårda ytorna och låt barnen ta plats

Debatt UTDÖMD Förskola Vilken chock och oro det blir för föräldrar och pedagoger när man får läsa att just vår förskola, Tunnlandsgatan 3, är utdömd och planeras rivas... lördag 1/5 13:00