Vid Götaverkets klassiska maskinhall, som numera huserar Lindholmen street food market, har ett arbete pågått att bygga om tidigare parkeringsplatser till en park.

Med 47 träd, kullar och buskar har platsen nu blivit en kuperad, grön yta insprängd bland nybyggda hus och klassiska varvsbyggnader.

I mitten av parken finns en rund gräsmatta som är utformad på så sätt att den ska kunna hantera stora mängder vatten.

– I mitten av parken är det förberett för att kunna samla upp vatten från kraftiga skyfall. Hela 500 kubikmeter kan rymmas där, säger Penelope Nikolopoulos, projektledare Maskinparken, i ett uttalande, och fortsätter:

– Om det behövs blir Maskinparken till en skyddande bassäng. Stora vattenmassor kan på detta sätt ledas undan från byggnader och vägnät som annars riskeras att skadas. I sänkan mitt i parken blir det därför växter som främst tål torka men även kortare blöta perioder.

Arbetet med att bygga parken har pågått sedan förra hösten. I mitten av september meddelar stadsbyggnadskontoret att parken kan börja tas i bruk.