Friskoleelever sämst på att göra sin röst hörd

Nästan hälften av alla barn och ungdomar i Östra Göteborg röstade i valet till ungdomsfullmäktige. I Centrum med fler friskolor och gymnasier är valdeltagandet däremot mycket lågt. Det visade årets resultat av valet till ungdomsfullmäktige.

  • Publicerad 06:00, 28 nov 2017

Röstdeltagandet i årets val till ungdomsfullmäktige ökade med två procent. Trots ökningen märks en nedåtgående trend de senaste åren. Samtidigt är det stora skillnader mellan röstdeltagandet i stadsdelarna.

– Det skiljer sig mycket. I vår sämsta stadsdel var det sju procent som röstade och i vår bästa var det 40 procent. Det är enorma skillnader, säger Paula Aijmer, planeringsledare för ungdomsfullmäktige.

Enligt Paula Aijmer beror på skillnaderna i valdeltagandet bland annat på stadsdelarnas sammansättning av kommunal och friskola men även antal gymnasieskolor.

– För kommunal grundskola har vi bättre valdeltagande. Exempelvis har Östra Göteborg mer kommunal grundskola än en stadsdel som Centrum som har mycket gymnasieskola och friskola.

Dåligt engagemang från skolorna

Varje stadsdel har en samordnare som sköter kontakten med skolor och andra forum inför valet. Centrum hade lägst valdeltagande med knappt sju procent. På förvaltningen anser man att arbetet inför valet är väl genomfört. Däremot har engagemanget från skolorna varit sämre.

– Vi har tagit kontakt med alla berörda skolor och informerar om valet och om hur det går till. Vi erbjuder dels informationsmaterial, dels att komma till skolan och berätta. Men vad jag har hört har gensvaret inte varit så högt från skolorna. För att det ska fungera handlar det om att skolorna engagerar sig och ser det som en viktig fråga, säger Erik Billander, enhetschef för Kultur och fritid i Centrum.

Samskolan är en av centrums största friskolor med verksamhet från förskola till gymnasiet. Skolan var en av centrumskolorna där röstdeltagandet var mycket lågt. Samskolans rektor Peter Järvsén har inga synpunkter på informationen inför valet från stadsdelen och skriver i ett mailsvar till Göteborg Direkt.

”Vi har elever från hela Göteborgsregionen och därav kan det vara svårt att engagera eleverna då det bara är en del som är bosatta i centrum.”

Är det svårare att nå friskolorna och föra en dialog?

– Ja, i vissa fall. De kommunala skolorna ligger mycket närmare vår verksamhet. Friskolorna erbjuds att vara med på allt som berör alla skolor, säger Erik Billander.

"En hela-staden angelägenhet"

Men det är inte bara en fråga för Centrum menar Paula Aijmer.

– Det är en hela-staden angelägenhet. Ungdomarna har från och med i år dessutom haft möjlighet att välja stadsdel att rösta och kandidera i, vilket gör att en kan välja att engagera sig till exempel där skolan är i stället för stadsdelen där en bor, säger hon.

Vad är viktigt i arbete inför och med ungdomsfullmäktige?

– Jag tror att det är viktigt att synliggöra för barn och unga vad de har för rättigheter och möjligheter att påverka. Våra verksamheter behöver jobba mer med barnperspektivet, både att företräda barn men också att lyssna på barns egna perspektiv och öppna upp för barns inflytande, säger Paula Aijmer.

Läs mer: Unga som gör skillnad

Valresultat 2017

Stadsdel: Andel som röstat

Angered: 18,17 %

Askim-Frölunda-Högsbo: 12,52 %

Centrum:6,96 %

Lundby: 26,81 %

Majorna-Linne: 21,66 %

Norra Hisingen: 22,06 %

Västra Göteborg: 24,77 %

Västra Hisningen: 28,66 %

Örgryte-Härlanda: 18,60 %

Östra Göteborg: 41,50

År 2017, totalt: 22,79 %. År 2016, totalt: 20,9 %. År 2015, totalt: 32,93 %. År 2014, totalt: 30,96 %.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG