Frölunda Torg blev av den internationella säkerhetscertifieringen SAFE Retail Destination tilldelade den högsta säkerhetsnivån, excellent. Foto: Foto: Tommy Alvén/Mostphotos

Frölunda Torg – säkrare än någonsin

Under förra året nådde Frölunda Torg den näst högsta säkerhetsnivån som ett köpcentrum kan ha. Vid årets certifiering stod det klart att det nu avancerat till den högsta säkerhetsnivån, excellent.

  • Publicerad 05:30, 27 dec 2019

Det är såklart kul. Det känns bra att vi kan presentera en trygg och säker handelsplats.

2018 var det första året som Frölunda Torg använde sig av en extern säkerhetscertifiering. Syftet var att förbättra säkerheten och den upplevda tryggheten på köpcentrumet. Då nådde det säkerhetsnivån "Very good" som är den näst högsta säkerhetsnivån. I år tog de alltså nästa kliv, något som Henrik Pihlblad, teknisk chef på Frölunda Torg är nöjd med.

– Det är såklart kul. Det känns bra att vi kan presentera en trygg och säker handelsplats för våra kunder och för våra hyresgäster, säger han.

Henrik Pihlblad säger att de efter förra årets certifiering var nöjda med den nivån de låg på men att det fanns saker som de kunde förbättra. Därför har deras arbete under året inriktats på de områden där de kände att det fanns förbättringspotential. Mycket fokus har de lagt på att förbättra rutiner, dokumentation och planering. Men också på att väva in säkerhetsarbetet med det dagliga arbetet.

– Det är nog det som vi jobbat mest med. Att försöka involvera säkerhetstänket i det dagliga arbetet så mycket som möjligt för så många som möjligt, säger Henrik Pihlblad och fortsätter:

– Vårt fokus under 2019 har gett resultat både när det gäller kundindex och nu med den högsta certifieringsnivån, säger han.

Vi är GBG