Foto: Tommy Öhman

Frölunda Torg solsatsar för 32 miljoner

Frölunda torg storsatsar på förnybar energi. Omkring 32 miljoner kronor läggs nu på projektet Geo Sol som ska försörja fastigheten med förnybar energi.

  • Publicerad 12:15, 17 mar 2019

Henrik Pihlblad, teknisk chef. Foto: Frölunda Torg

Solceller ska installeras på köpcentrets tak och i källaren en geoenergianläggning. Solen kommer omvandlas till så kallad komfortkyla och spillvärmen från processen lagras i berget till vintern när värmen behövs. Ett system som är unikt och kommer minska Frölunda Torgs klimatpåverkan radikalt genom omställningen till förnybar energi.

– Mig veterligen är detta unikt för ett köpcentrum, jag känner inte till något liknande i den här omfattningen och det är en ovanligt stor satsning för att vara köpcentrum, säger Henrik Pihlblad, teknisk chef på Frölunda Torg och ansvarig för projektet.

Den nya anläggningen beräknas kosta omkring 32 miljoner kronor och kommer producera 525 MWh elenergi per år vilket ungefär motsvarar årsförbrukningen för 27 villor.

Vidare kommer anläggningen att producera 2600 MWh värmeenergi vilket motsvarar en årsuppvärmning av ungefär 175 villor.

– Totalt sett innebär det att vi sänker våra fossila utsläpp med ungefär 225 ton C02 per år. Som jämförelse motsvarar detta cirka 100 flygresor från Göteborg till New York, säger Henrik Pihlblad.

Solcellerna kommer att börja leverera elkraft redan i juni, och i september kommer anläggningen att leverera energi fullt i systemet. Anläggningen kommer att täcka fastighetens totala behov motsvarande cirka 10 procent elenergi, 80 procent värme och 15 procent komfortkyla. Det innebär ett radikalt minskat klimatavtryck från fastigheten.

Vi är GBG

    Vi är GBG