2 miljarder. Så mycket har Gårdstensbostäders fastighetsbestånd ökat sedan 1997. Foto: Mostphoto (genrebild)

Gamla hyresrätter – miljardklipp för kommunen

Gårdstensbostäder vill inte bara framhäva de sociala framgångarna i området. Nu meddelar det kommunala bostadsbolaget att värdet på deras fastighetsbestånd har ökat med nära två miljarder kronor sedan starten 1997.

  • Publicerad 08:16, 10 okt 2019

– Ända från början har bolagets uppdrag varit att utveckla Gårdsten i tre dimensioner; socialt, ekologiskt och ekonomiskt, säger Terje Johansson, VD och koncernchef för moderbolaget Framtiden i ett pressmeddelande och tillägger:

– Vi ser nu tydligt hur uthålligt och målmedvetet arbete ger resultat inom alla dessa områden. Att fastighetsvärdet ökat varje år till dagens nästan två miljarder är ett bevis på att utvecklingen går åt rätt håll. Här finns en stark framtidstro och det byggs som aldrig förr.

Gårdsten – inte längre ett särskilt utsatt område

Bostadsrätter ökat mest i nordost

Men det är inte bara i Gårdsten som priset för fastigheter och bostäder har ökat kraftigt.

Göteborg Direkt har tidigare rapporterat om att priset per kvadratmeter för bostadsrätter i Angered och Bergsjön har ökat rejält.

På tio år har priserna ökat med 269 procent vilket innebär att bostadsrättspriserna i nordost har ökat mest i hela Göteborg.

Här har bostadsrättspriserna ökat mest

Gårdstensbostäders förklaring till ökningen av bolagets fastighetsbestånd handlar bland annat om att det inte finns några tomma bostäder längre och att det har blivit mer attraktivt att bo i Gårdsten.  

Det i sin tur gör området lockande för företag med ökade intäkter från lokalhyror som följd, menar man.

1500 bostäder på gång

I dagsläget planerar och bygger nio olika byggherrar 1 500 bostäder i olika boendeformer – radhus, småhus och flerfamiljshus som bostadsrätter och hyresrätter.

Samtidigt förväntas befolkningen i området har ökat år 2025 med 3 500 personer från dagens 9 500.

– Bygg- och fastighetsbolagen ser att det finns möjligheter här, säger Michael Pirosanto, VD för Gårdstensbostäder.

Samhällsservicen har också i området utvecklats med bland annat ny vårdcentral. En ny skola håller på att byggas och Gårdstens stadsdelscentrum ska byggas ut.

Nya satsningar i Gårdsten