Skälen till att de gamla kremationsugnarna ska bytas ut är framför allt miljömässiga. Ett av Göteborgs begravningssamfällighets miljömål är att verksamheten ska vara helt fossilfri år 2030.

Övergången till att använda biobränslet RME (rapsmetylester) i samtliga krematorieugnar är ett steg på vägen.

RME används redan i de fyra ugnarna i nya krematoriet, som ligger i direkt anslutning till det gamla.

– Den invändiga uppfräschningen är nödvändig, där är slitet och trångt. Vi lägger nya golv och målar väggarna för att det ska bli lättare att hålla rent och sätter upp ljudabsorbenter för att det ska bli en bra arbetsmiljö, säger Roger Johansson, chef för verksamhetsområde krematorium, fastighet och anläggningsarbete i begravningssamfälligheten, i ett uttalande på Svenska kyrkans hemsida.

Varsam renovering

Kvibergs gamla krematoriet är inrymt i det som tidigare var Helga korsets kapell, en byggnad som är K-märkt och som invigdes samtidigt som kyrkogården redan 1935.

– Därför måste vi renovera och bygga om med varsamhet. Exempelvis har vi demonterat ett gammalt vackert kyrkfönster graverat av Simon Gate. Vi har placerat det i ett förråd för att det inte ska gå sönder. Arbetet sker under överinseende av Länsstyrelsen, säger Roger Johansson.

Kyrkogårdsbesökare kommer inte att påverkas i någon större utsträckning av arbetet. Göteborgs begravningssamfällighet påpekar att entreprenörerna är “medvetna om att de arbetar på en begravningsplats och kommer att visa största möjliga hänsyn”.

Någon gång under första kvartalet 2024 beräknas både ugnsbyte och renovering vara klar.