Gamla metoder har gjort 300-årig lada som ny

En 300-årig ladugårdslänga på Kvibergsnäs Landeri har fått en rejäl ansiktslyftning. Med gamla metoder och material är ladan nu som ny.

  • Publicerad 10:54, 25 sep 2018

Den östra ladugårdslängan på Kvibergsnäs Landeri har genomgått en omfattande restaurering under de senaste två åren. Byggnaden uppfördes troligen under 1700-talet men Kvibergsnäs Landeris anor sträcker sig tillbaka till 1600-talet.

– Ladugården har ett mycket högt kulturhistoriskt värde och har tillsammans med de övriga delvis bevarade ekonomibyggnaderna bildat en kringbyggd gårdsplan. Det är väldigt roligt att vi nu börjar ana hur ett komplett landeri har sett ut, säger Boel Melin, projektledare byggnadsvård på Higab, i ett pressmeddelande.

"Ingenting är omöjligt"

För att få den östra ladugårdslängan i så gott som nytt skick har man arbetat med allt från grunden till taket; stommar, byte av paneler, golvläggning och målning. Samtidigt har så gammalt material som möjligt återanvänts. Man har också valt att att använda traditionella arbetsmetoder och material under processen. Det har framförallt gällt timmer-arbeten, där en del av virket har valts ut och fällts i skogen.

– Restaureringen har utförts av duktiga timmermän och antikvarier som jobbar efter principen att inget är omöjligt och att allt som går att bevara ska bevaras. Detta har resulterat i en varsam renovering som inte har förstört den genuina upplevelsen men ändå gett tydliga och vackra resultat. Tillsammans med en upprustning av gårdsplanens stenläggning kommer det som förut upplevdes som ett förfallet rivningsobjekt nu kunna upplevas på ett mer autentiskt sätt, säger Boel Melin

Om Kvibergsnäs Landeri

Ortsnamnet ”Quighuberg” omnämns redan i mitten av 1300-talet. Men landeriets historia tar sin början några hundra år senare. Kvibergsnäs Landeri började byggas vid Säveån på 1690-talet då stadssekreteraren Lars Böker fick ensam besittningsrätt över marken. Under nästa århundrade följde flera ägarbyten, där en av ägarna var muraråldermannen John Samuel Rancke. Landeriet var då bebyggt med ett större bostadshus, en ladugård och uthus.

Det nuvarande utseendet med huvudbyggnad, två bostadsflyglar och ekonomibyggnader fick landeriet runt sekelskiftet 1800 när konsul Jonas Malm med familj tog över. På grund av en brand skadades den ena bostadsflygeln på 1880-talet men återuppfördes med ungefär samma utseende.

Källa: Higab

Visa merVisa mindre

Krönikor

Tjulander: "Dagen alla fåglar flyger oss över huvudet"

Krönika Krönika Det är något visst med fåglar och människors fascination för dem. Jag har aldrig fattat grejen, ändå är jag barn till generationen som på minsta kvitter kan artbestämma fågeln och... tisdag 11/5 17:00

Konsumentfrågan

Så länge kan du få vänta på pengar när du ångrat ett köp

Konsument Konsument Får man verkligen höja priset på en vara från en dag till en annan och hur länge ska man behöva vänta på pengarna när man ångrat ett köp? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. fredag 9/4 13:20

Debatt

Bygg på de hårda ytorna och låt barnen ta plats

Debatt UTDÖMD Förskola Vilken chock och oro det blir för föräldrar och pedagoger när man får läsa att just vår förskola, Tunnlandsgatan 3, är utdömd och planeras rivas... lördag 1/5 13:00