Solenergi. Gårdsten kan snart få en solcellspark intill vindkraftverket.

Gårdsten får solcellspark

Göteborg energi planerar en ny solcellspark i Gårdsten. Energin som produceras kommer att räcka för hushållselen till 200 villor under ett år.

  • Publicerad 10:15, 6 jun 2018

Marken som ska användas till bygget är på cirka 1,6 hektar vilket motsvarar två fotbollsplaner och ligger i anslutning till vindkraftverket.

– Vi ser en möjlighet att investera i Gårdsten. Det är en viktig del med social hållbarhet och att få göra detta tillsammans med byggarna som uppför 1 500 nya bostäder här, säger David Hellström, försäljning- marknadsdirektör Göteborgs Energi.

Platsen har tidigare fungerat som deponi och det i kombination med iskast från vindkraftverken under vintertid gör att marken inte lämpar sig för bebyggelse. När man kan börja montera upp solcellerna är däremot osäkert.

– Det är ett detaljplanerat område så man måste göra om det först för att kunna producera energi. Men förhoppningen är att komma igång under 2019, säger David Hellström.

Solcellerna monteras någon meter över marken i långa rader och sitter vinklade mot solen. Elen som genereras kommer sedan att räcka till 200 villor under ett år.

Det är varmt och soligt nu, men hur effektiva är de annars?

– Man kan se på andra solcellsanläggningar att man får ut ungefär lika mycket energi oavsett om det är en fin sommar eller inte.

Göteborg Energi kommer även att uppföra en solcellsanläggning i Säve som blir Sveriges största. Den står klar i november.