OMVÄDERAS. Gårdsten i nordöstra Göteborg klassas inte längre som särskilt utsatt område av polisen. Foto: Gårdstensbostäder

Gårdsten – inte längre ett särskilt utsatt område

Gårdsten kommer att strykas från listan med särskilt utsatta områden. Polisen vill framhålla Gårdstensbostäders långsiktiga trygghetsarbete. ”Ingen kan förändra ett område ensam”, säger polisen i nordost.

  • Publicerad 06:30, 12 jan 2019

Polisen i nordöstra Göteborg kommer från och med 1 mars 2019 inte längre klassa stadsdelen Gårdsten som ett särskilt utsatt område.

– Det senaste två åren har brottsligheten gått ner drygt 20 procent i Gårdsten. Vi har ingen öppen narkotikaförsäljning och den otillåtna påverkan mot polis har nästan helt upphört. Vi har signaler på att det fungerar väldigt bra där nu och då finns det ingen anledning att ha med området på listan, säger Ulf Merlander, polisintendent, Storgöteborg nordost.

Polisen i nordost vill framhäva det långsiktiga trygghetsarbetet som Gårdstensbostäder har drivit sedan slutet av 1990-talet.

– När man investerar pengar i trygghet då kan man sakta men säkert förändra ett område. Det hade inte gått utan Gårdstensbostäders arbete med olika samarbetspartners. Ingen kan göra det helt själv utan man måste hjälpas åt, säger Ulf Merlander.  

Långsiktigt arbete

Michael Pirosanto, Gårdstensbostäders vd, håller med om att det handlar om långsiktigt arbete när man ska vända ett område.

– Några av framgångsfaktorerna är att bolaget sitter mitt i stadsdelen, arbetar konsekvent med trygghetsarbete på olika sätt, skapar arbetstillfällen och skapar aktiviteter för barn, unga, föräldrar och äldre, säger han.

Förblir utsatt område

Gårdsten är första området i Göteborg som blir av med den värsta stämpeln. Men stadsdelen klassas fortfarande som ett utsatt område.

– Vi graderar ner Gårdsten ett steg i taget. När vi gör nästa revision får vi se vad det blir då, säger Ulf Merlander.

Fakta: Utsatta områden

Särskilt utsatt område – kännetecknas av en social problematik och kriminell närvaro som lett till en utbredd obenägenhet att delta i rättsprocessen och svårigheter för polisen att fullgöra sitt uppdrag. Läget anses vara akut.

Riskområde – kännetecknas av att det befinner sig i riskzonen att bli ett särskilt utsatt område. Något eller några av de fastställda kriterierna saknas. Läget anses alarmerande.

Utsatt område – är geografiskt avgränsat och karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knutet till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Läget anses allvarligt.

"Särskilt utsatta områden" i Göteborg: Biskopsgården, Bergsjön, Hjällbo, Hammarkullen, (Gårdsten), Lövgärdet och Tynnered.

Källa: Polisen

Vi är GBG