NYETABLERING. Geelys åtta våningar höga kontor vid Pumpgatan på Lindholmen beräknas vara klart för inflytt i början av 2020. Foto: Lina Isaksson

Geely: "Göteborg är vårt andra hem"

Den kinesiska biltillverkaren Geelys jätteetablering på Lindholmen pågår för fullt och hyllas av såväl politiker som näringslivstoppen. Det första kontorsbygget börjar ta form. Samtidigt är nästa etapp på gång med hotell, designcentrum, gator och torg. "Det går fort framåt nu", säger Geelys talesperson.

  • Publicerad 11:56, 7 jun 2019

Det var i juni 2017 som det stod klart att det kinesiska bilföretaget ska bygga ett innovationscenter med upp till 3 500 arbetsplatser på Lindholmen. I juli förra året startade bygget av det åtta våningar höga kontoret.

– Allt följer tidsplanen, taket är lagt på första huset som kommer vara klart för våra medarbetare att flytta in i, i början på nästa år. Den som promenerar förbi Lindholmen kan säkert se att det går snabbt framåt nu vilket vi såklart är väldigt glada över, säger Gunilla Gustavs, talesperson, Geely Innovation Centre.

Klart: Geely kan börja bygga på Lindholmen

Klart för etapp 2

Nu är det dags för etapp 2; kontorsbyggnader upp till 15 våningar, designcentrum upp till sju våningar och hotell i elva våningar.

Den aktuella detaljplanen innehåller även kommunala gator och ett torg med möjlighet till färjehållplats.

– Det blir ett samlat campus för Geelys verksamheter som redan finns i Göteborg; CEVT, Geely Design och Lynk & Co som idag gemensamt har cirka 2 600 medarbetare. Utöver det kommer det även finnas öppna ytor för allmänheten som restauranger, caféer och parkytor. Men huvudsak kommer vi fylla de 3 500 arbetsplatserna med våra egna verksamheter.

Finns rätt kompetens i Göteborg för er verksamhet?

– Göteborg är unikt som kompetenscentrum inom fordonsindustrin och har på ett sätt blivit Geelys andra hem, här finns alla förutsättningar vi söker efter för att kunna utveckla vår verksamhet och bidra till att utveckla Göteborg, säger Gunilla Gustavs.

Drömmen: Jobba på Volvo i Göteborg

Välkomnas av politiker- och näringslivstoppen

Nyetablering välkomnas av kommunstyrelsens ordförande som håller med om att det kommer att stärka både staden och fordonsindustrin.

– Det kommer att tillföra oss viktig kunskap och stärka vår egen fordonsindustri med ny kunskap och fler arbetstillfällen, säger Axel Josefson (M).

Även Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé ser positivt på etableringen och menar att det öppnar upp för ytterligare stora satsningar i Göteborgsregionen.

– Blir den här etableringen lyckad är jag övertygad om att det får positiva effekter och lockar hit fler utländska investerare inom andra områden där vi i Göteborg besitter världskompetens, säger han.

Ser du några risker med att ett kinesiskt eller utländskt bolag gör så stora investeringar här?

– Vi ser saker med skygglappar i Sverige. När västsvenska bolag köper upp företag utomlands tycker vi bara att det är naturligt men när andra köper in sig i våra företag så kan det uppfattas som något hemskt. Vi säger istället välkomna till alla som vill åt framtidens kompetens, säger Johan Trouvé.

Köpet klart: Så mycket betalade Geely för sin tomt

Kommunen sålde marken

Där Geely nu ska bygga fanns tidigare planer på att bygga bostäder, en stadspark och en grundskola. Men planerna skrinlades i förmån för Geelys etablering på tomten som kommunala Älvstranden sålde för 358 miljoner i mars 2018.

Nu i efterhand, tycker du att marken såldes för billigt?

– Vi har ett regelverk för kommunen hur prissättning av mark sker och vi har också en lagstiftning som gör att vi inte får subventionera enskilda näringsidkare. Jag förutsätter att den lagstiftelsen som finns har följts, säger Axel Josefson och fortsätter:

– Detaljplanen har utvecklats löpande och det är klart att det kan ha varit lite olika saker som man har tagit hänsyn till som har gjort att det har blivit förändringar från vad man sa ursprungligen men principen är att vi säljer marken till ett marknadsvärde.

Geelys ingenjörer får samsas med grundskoleelever

Från början ingick även en ny grundskola för 720 elever i årskurs 4 till 9 men den har flyttats över till en egen detaljplan.

Det handlar bland annat om att beräkningar visar på omfattande saneringskostnader för bygga en skola på marken vid Pumpgatan. Men behovet av skolplatser är stort och stadsbyggnadskontoret har i uppdrag att titta på andra platser i närområdet.

Så närmar sig Göteborg älven

Innovationscenter. Foto: Geely Innovation Centre/Arkitektbyrån Design.

Geely Innovation Centre

Markköp: 358 miljoner kronor (Geely köpte av Ävstranden i mars 2018)

Markyta: 26 500 kvadrat meter

Byggandernas totalyta:

Arbetsplatser: 3 500

Västsvenska Handelskammaren...

... är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med medlemsföretag från hela Västsverige

Vi är GBG