Vem tar ansvar? Nyanlända över 18 år ska tas om hand av staten och Migrationsverket, oavsett hemkommun, menar Socialdemokraterna. Foto: Mostphotos

Genvägen som ska rädda ensamkommandes skolgång

Göteborgs rödgrönrosa styre är oense i frågan om åldersuppskrivning av ensamkommande. Därför rundar nu lokala V- och MP-representanter majoritet(S)kollegorna centralt och driver istället sin linje på stadsdelsnivå.

  • Publicerad 06:00, 8 feb 2017

Under veckans stadsdelsnämndsmöten kommer miljö- och vänsterpartister lägga fram ett yrkande för att ensamkommande ungdomar, oavsett ålder, ska kunna gå klart skolan i Göteborg. Därmed går man på tvärs mot den linje Socialdemokraterna driver (se faktaruta).

– Det är vårt ansvar att se till att dessa ungdomar får så stabila förutsättningar som möjligt i livet, på samma sätt som med andra ungdomar i stadsdelen, säger Patrik Helgeson (V), förste vice ordförande i Västra Hisingens stadsdelsnämnd.

Eftersom det handlar om just skolgång och boende, frågor som stadsdelarna själva styr över, har nämnderna god inblick i frågan. Många som arbetar med ensamkommande känner motvilja mot vissa av de beslut dagens regelverk tvingar dem att fatta, menar Patrik Helgeson.

– Vi hör om socialsekreterare som slutar eller funderar på att sluta, säger han.

Men enligt Marina Johansson (S), kommunens ordförande för social resursnämnd, bryter V och MP:s linje mot kommunallagen.

– När en person blir 18 eller skrivs upp i ålder är den statens och Migrationsverkets ansvar, sa hon till Sveriges Radio.

Men Vänsterpartiet gör en annan bedömning.

– Och jag har inte sett något skriftligt underlag som visar att det strider mot lagen, säger Västra Hisingens Patrik Helgeson.

Det är sällsynt att politikerna i stadsdelarna gemensamt driver en fråga på annat vis än kollegorna i stadshuset. Som Patrik Helgeson påpekar är det motsatta vanligare; man är oense i stadsdelarna och går därför på majoritetens kommuncentrala linje.

Den lokala förankringen möjliggör detaljskillnader i yrkandena. Monika Djurner är första vice ordförande i Lundbys stadsdelsnämnd. Hon framhåller vikten av att ungdomar får bo kvar i Göteborg tills ett eventuellt besked om flytt gått igenom.

– Även om det bara handlar om sex månader extra i sin skola och närmiljö kan det vara väldigt värdefullt för den enskilda individen, säger hon.

Att de trots stöd från Miljöpartiet inte har någon majoritet i stadsdelarna spelar mindre roll enligt Monika Djurner.

– Man måste tro på sin idé och våga lyfta den även om man riskerar att bli nedröstad. Annars urholkas den demokratiska processen, säger hon.

Vad gäller saken?

Barn och ungdomar som kommer ensamma till Sverige är hemkommunens ansvar tills de fyller, eller får åldern uppskriven till, 18 år. Då förs deras ärenden över till Migrationsverket och de får flytta till något av deras boenden. För den som bor i Göteborg innebär det i princip alltid att man måste lämna kommunen.

V, MP och Fi vill att "alla ensamkommande ungdomar som inte fullföljt sin skolgång i Göteborg skall kunna göra det, för att skapa grundläggande förutsättningar för den enskildes framtid och mindre social oro i samhället. Om skolgång och boende finns på annat håll i närområdet utan väntetid kan det accepteras men sannolikt behöver de erbjudas boende i Göteborg av kommunen."

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG