Marken i Lindholmshamnen är förorenad på grund av den tidigare varvsindustrin och innehåller tungmetaller, oljor och andra giftiga ämnen. Området har varit parkering en längre tid, men nu får marken få ett nytt hem, i Norge. Samtidigt bygger man bostäder på platsen.

Skanska har grävt upp en yta på över 3000 kvadratmeter av den förorenade marken som kommer att fyllas igen med stenkross. Marken skeppas sedan till Oslofjorden och ön Langøya, som tjänat som kalkbrott och grävts ur under en längre tid. Ett norskt företag tar hand om markmassorna som saneras och sedan används för att fylla igen kalkbrottet och inrätta ett naturreservat ovanpå.

Miljökonsult Anders Bank på Structor Miljö Väst, har arbetat med projektet och han menar att kommunen ofta har problem med farligt avfall vid byggande. Structor kopplas in som experter i projekt där marker är svårt förorenade, som på Lindholmen.

– I vanliga fall transporteras förorenade markmassor till deponi i Borås eller Vänersborg, men området på Langøya är välkänt i branschen och då valde man att frakta dit i stället. Det är ju för en god sak.

Men kan man bygga ett naturreservat med förorenad mark?

– Ja, Norge är inte med i EU och har andra regler kring miljö. Men de kommer naturligtvis sanera markmassorna innan de går ner i bergrummet.

Anders Bank tycker lösningen med transporten var bra i det här fallet men att kommunen måste ta tag i problemet med farliga markmassor.

Christina Ingelsten, ansvarig för hållbar bostadsutveckling på Skanska nya hem, är nöjd med att markmassorna går till Norge i stället för den ordinarie deponin.

– Marksanering är en viktig del vårt i arbete och det var ju extra kul att massorna från gamla varvet kan återanvändas på det här sättet, säger hon.

Det var markansvariga HTE Garden som fick nys om det norska miljöprojektet. Eftersom det var ganska fullt på deponier i närområdet blev Langøya ett passande alternativ. En samsyn mellan markansvariga, Skanska och experterna på Structor växte fram och enligt Christina Ingelsten blev lösningen ett sätt att skapa mervärde för bostadsbygget.

På den sanerade marken ska ett nytt bostadsområde växa fram med 133 nya lägenheter och en förskola. De nya husen ska bland annat utrustas med solceller på taken, återvunnen aluminiumfasad och klimatsmart avfallshantering.

– Området växer ju så det knakar, med kontorslokaler och företag. Det är dags att det byggs bostäder också, säger Christina Ingelsten.