I slutet på september var arbetslösheten i länet 6,2 procent, jämfört med 6,4 procent för ett år sedan. Foto: Mostphotos

Glädjebeskedet: Ännu fler göteborgare i jobb

Arbetsmarknaden är stark och för femte året i rad går arbetslösheten ner. Det visar nya statistik från Arbetsförmedlingen.

  • Publicerad 16:03, 12 okt 2018

I september var 35 812 personerna inskrivna som arbetslösa i Göteborg. Det är 1067 färre än för ett år sedan och en minskning på 2,9 procent. Det visar Arbetsförmedlingens nya verksamhetsstatistik. Trenden syns i hela länet.

– I slutet av 2013 började utvecklingen där arbetslösheten i Västra Götalands län minskar mer än i riket som helhet, säger Sandra Offesson, analytiker på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande. Vid en uppdelning på ålder, födelseland och utbildningsnivå är arbetslöshetsnivån lägre för samtliga grupper i länet. Vi ser att många arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen gynnats av en ökad efterfrågan på arbetskraft under de senaste åren.

I statistiken syns skillnader i olika delar av länet. Exempelvis var arbetslösheten bara 2,6 procent på Tjörn medan den i Åmål var 12,1 procent.

Bland utrikesfödda har arbetslösheten minskat från 20,4 procent till 18,8 procent det senaste året. Däremot stiger den för utrikesfödda kvinnor. Men enligt Sandra Offersson finns en positiv förklaring till det.

– Vi på Arbetsförmedlingen menar att det är positivt att antalet inskrivna utrikes födda kvinnor ökar, vilket framför allt beror på att fler nyanlända kvinnor skriver in sig som arbetslösa Det innebär att de blir en del av arbetskraften och i förlängningen kan ta ett arbete, säger Sandra Offesson.

Arbetsmarknaden i länet september 2018

Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2017.

6,2 procent var inskrivna som arbetslösa (6,4).* Sammanlagt 51 483 personer (52 610) varav 7 928 inom etablering (9 231). 7,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,4).* Sammanlagt 6 874 personer (7 663) varav 1 266 inom etablering (1 632). 29 047 personer var öppet arbetslösa (29 362) varav 3 076 inom etablering (6 120). 22 409 personer deltog i program med aktivitetsstöd (23 248) varav 4 852 inom etablering (3 111). 40 048 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (3 896). 5 260 personer fick arbete (6 231) varav 182 inom etablering (339). 298 personer varslades om uppsägning (301).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingen

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG