Fritt fram. Nu är cykelbanorna på båda sidorna öppna igen. Foto: BJÖRN WEDIN

Äntligen: Cykelbanorna på Älvsborgsbron öppna

Efter månader av trängsel på Älvsborgsbrons ena cykelbana kan nu gående och cyklister återigen ta sig över bron – på båda sidorna.

  • Publicerad 11:39, 11 okt 2021

Biltrafiken på Älvsborgsbron har haft fritt fram sedan i slutet av augusti efter att sista etappen av underhållsarbetet avslutades.

Cyklister och gående har däremot behövt samsas på brons västra sida.

Men nu har även den östra gång- och cykelbanan, alltså den närmast staden öppnat upp.

Det innebär full framkomlighet på båda gång- och cykelbanorna.

Kommande arbeten på Älvsborgsbron

I nuläget finns inga nya avstängningar av Älvsborgsbrons gång- och cykelbanor planerade.

Sommarens arbeten på Älvsborgsbron var den sista etappen av underhållsarbetet på själva bron.

Kommande underhållsarbeten utförs under bron och ska inte ha någon större trafikpåverkan. Däremot kan brons gång- och cykeltrafik behöva dubbelriktas vid tillfällen av säkerhetsskäl.

Vi är GBG