Räddas. Highland Cattle-korna på Välen har betat i naturreservatet i 30 år. Foto: Privat

Glädjebeskedet: Korna på Välen räddas

Efter ett år i ovisshet verkar det nu som att de långhåriga Highland Cattle-korna får beta vidare på Välen. I onsdags röstade en enig kommunstyrelse igenom ett förslag om fortsatt stöd för skötseln.

  • Publicerad 14:13, 14 jun 2022

Kommunen bör ju rimligen följa sina egna beslut, i detta fall antagen skötselplan för området.

De långhåriga Highland cattle-korna, som betat på Välen i över 30 år, har sedan sommaren 2021 varit föremål för debatt.

Anledningen är att park- och naturförvaltningen i somras meddelade att de inte länge tänker bekosta skötseln av betesdjuren, en kostnad som uppgår till omkring 700 000 kronor om året.

I januari beslutade kommunstyrelsen att flera förvaltningar behöver gå samman för att försöka hitta en lösning för fortsatt bete för korna.

I onsdags presenterade Demokraterna tillsammans med Socialdemokraterna ett förslag i kommunstyrelsen, som samtliga partier ställde sig bakom.

Det innebär dels att förlänga avtalet med Västra Frölunda Naturvårdsförening med ett år, till oktober 2023, dels att frågan samt kostnaden i framtiden ska hanteras av nämnden med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till mark, som bildas i samband en ny nämndorganisation som sjösätts den 1 januari 2023.

Framtiden hotad för korna på Välen

"Inte att ta ansvar"

Hur ska då den nya nämnden kunna betala för skötseln?

I ett sms till GöteborgDirekt skriver Martin Wannholt (D):

"Vi tror att den kostnaden går att minska, men ytterst handlar det om huruvida politiken vill prioritera barnen i särskolan och värna naturen. Kommunen bör ju rimligen följa sina egna beslut, i detta fall antagen skötselplan för området. Och att slänga ut en väl fungerande naturvårdsförening efter 30 år ideellt arbete är inte att ta ansvar."

Förslaget ska nu upp för för beslut i kommunfullmäktige, men allt talar för att det klubbas igenom.

Fotnot. När GöteborgDirekt skickades till tryck fanns ännu inga uppgifter om utfallet av yrkandet.

Kovändningen: De går samman för att rädda korna

Vi är GBG