Det var en enstämmig politikerkör som på senaste kommunstyrelsen klubbade genom införandet av modellen Sluta skjut i Göteborg. Det handlar om en satsning för att förebygga skjutningar och grovt våld.

Förebilden kommer närmast från Malmö men modellen bygger ursprungligen på en beprövad amerikansk metod, Group Violence Intervention (GVI), som har visat goda resultat i våldsutsatta städer i USA. 

Nu är det alltså Göteborgs tur att ta i tu med det grova våldet. 

– Det är jättebra att vi fick igenom vårt förslag att börja jobba med Sluta Skjut. Den här typen av initiativ är riktigt bra eftersom det finns evidens på att det fungerar, det är förebyggande och ger chans till personer att hoppa av. Istället för en batongpolitik som annars lätt förs för att visas sig handlingskraftig, säger Jenny Broman (V) kommunalråd.

Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande är inne på samma linje.

– Att få bukt med det grova våldet är den viktigaste trygghetsfrågan just nu. Den påverkar människor i deras vardag och är därmed också en viktig frihetsfråga, säger han i ett uttalande.

Avhopparmöjligheter

Polisen i Göteborg är i huvudsak positiv till projektet. 

– Jag tror att det är väldigt bra om vi får till det på rätt sätt och då ska vi ha en Göteborgsmodell. Framför allt ser jag möjligheter till en bra avhopparverksamhet till rätt individer, säger Erik Nord, chef för polisområde Storgöteborg.

Han vill samtidigt lyfta att ansvaret för genomförandet ligger hos kommunen. 

– Vi har spårat att det finns en liten tveksamhet både inom kommunen och inom vår polisorganisation över hur mycket kraft vi orkar lägga på det här spåret, vi vill därför att kommunen leder projektet. Det innebär mycket arbete.

– Men vi, polismyndigheten är självklart med liksom kriminalvården som tillsammans med kommunen är huvudaktörer. 

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/sa-ska-nyrekryteringen-till-gang-forhindras/repujm!MirMC0e9y8pv3Eks@vs4gQ/

Vill se mer resurser

I Göteborg kommer projektet Sluta skjut ligga under Socialnämnd Centrum. 

Det innebär bland annat ny tjänst som ska delas mellan de fyra socialförvaltningarna. 

– Genom Sluta skjut kompletteras vårt Trygg i-arbete. Sedan tidigare har vi också SSPF för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid, uppsökarverksamhet samt avhopparverksamhet. Det som saknats är en riktad verksamhet för det grova våldet. Det får vi nu, säger Axel Josefson.

De röd-grön-rosa hade hoppats på ännu fler resurser.

– Ambitionen är god men vi är rädda att en tjänst på 25 procent per stadsdel inte räcker för en god start, säger Jenny Broman.

Införandet förutsätter även att Brå finansierar en projektledartjänst.