Den snabba utbyggnadstakten motiveras av att nyttorna ska kunna realiseras, att samhället ska dra nytta av de gjorda investeringarna och inte minst för att skapa ett robust och pålitligt järnvägssystem. Foto: Mostphotos

Göteborg kan bli vinnare i snabbtågskampen

Höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm kan byggas tidigare än förväntat. Men för det krävs lån. Det kom fram när Sverigeförhandlingen under onsdagen presenterade sin kommande strategi för höghastighetsjärnväg i landet.

  • Publicerad 15:44, 5 jul 2017

Under onsdagen blev det något tydligare vilka tågsträckor som ska prioriteras för höghastighetsbana när Sverigeförhandlingen presenterade utbyggnadsstrategin.

Sverigeförhandlingen, som jobbar på uppdrag av regeringen, har vägt samman olika argument för att komma fram till hur prioriteringsordningen ska se ut.

Deras förslag är nu att båda sträckorna prioriteras och byggs samtidigt. Om det inte är möjligt av finansiella skäl menar Sverigeförhandlingen att sträckan Stockholm-Göteborg bör prioriteras eftersom de snabba nyttorna och tidsvinsterna är störst där.

Projektet beräknas kosta 230 miljarder kronor. Delfinansierat av lån kan snabbtågen rulla 2035 enligt Sverigeförhandlingens beräkningar. Om det finansieras med anslag blir det som tidigast 2064.

– För oss är det uppenbart att vi måste bygga båda sträckorna samtidigt och lösa finansieringen på annat sätt än med bara anslag. Med en finansiering som består av en blandning av statliga anslag, kommunal medfinansiering, och lån i Riksgälden föreslår Sverigeförhandlingen att Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö byggs snabbt, i huvudsak parallellt och färdigställs cirka 2035. I ett sådant perspektiv behöver inte vår utbyggnadsstrategi brytas ner i kortare etapper. Då får vi snabbt ut hela nyttan och utbyggnaden blir betydligt billigare, säger HG Wessberg från Sverigeförhandlingen i ett pressmeddelande.

Läs också: Dragkampen om spårpengarna

Höghastighetståg

De nya höghastighetsjärnvägarna kommer att planeras, projekteras och byggas med en teknisk systemstandard som tillåter hastigheter upp till 320 km/h till skillnad från dagens hastigheter som ligger på som mest ca 200 km/h. På den nya järnvägen kommer även storregionala tåg att köra i 250 km/h.

Tågen på de nya höghastighetsjärnvägarna ska gå från Stockholm till Göteborg på två timmar och från Stockholm till Malmö på två och en halv timme.

Källa: Sverigeförhandlingen

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG