Göteborg satsar 80 miljoner på fossilfritt

Göteborg satsar 80 miljoner kronor för att bli en fossilfri kommun. Men på frågan hur pengarna ska användas finns ännu inga konkreta svar. - Vi undervisar på randen av kunskapen, säger Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd.

  • Publicerad 18:00, 19 maj 2017

Kommunledningen väljer att kalla mångmiljonsatsningen en lokal klimatoffensiv. Bågen spänns högt när man formulerar målet: Göteborg ska bli fossilfritt.

En utredning som ska ge svar på vad som krävs för att nå målet pågår fortfarande och ska vara klar i slutet av året.

Utan att ännu veta vilka investeringar det kan komma att handla om väljer man redan nu att sätta undan 80 miljoner kronor extra för klimatåtgärder i budgeten för 2018.

– Vi bara måste rädda klimatet och få ner utsläppen. Det kräver handlingskraft, särskilt i kommunerna. Det är där de största förändringarna måste ske i praktiken, säger Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd.

Men vad ska det innebära i praktiken?

– Vi undervisar på randen av kunskapen. Nu reserverar vi pengar för att kunna genomföra framtida idéer. Vi befinner oss i ett enormt viktigt innovationsskede och det är viktigt att inte tappa fart. Tanken är att det redan nu ska finnas en påse pengar att ta av. Det behövs för att Göteborg ska kunna vara en föregångskommun i den här frågan och för att nå 1,5-gradersmålet från klimatmötet i Paris. (I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som innebär att jobba för att den globala uppvärmningen ska stanna vid 1,5 grader. Reds. anm.)

Finns det några konkreta planer?

– Exakt vad pengarna ska användas till vet vi ännu inte och vi tittar också på vad fossilfritt egentligen innebär. Staden har redan nu påbörjat arbetet med att ställa om Ryaverket och man projekterar för att bygga en fossilfri förskola. Det är tänkt som ett test för att se hur nära man kan komma. En del material går ännu inte att tillverka fossilfritt, elkablar till exempel.

Är det rimligt att nå ett helt fossilfritt Göteborg?

– Det kanske är ett helt hysteriskt mål, men vi får komma fram till om det är rimligt.

Vad får Göteborgarna för de 80 miljonerna?

– Det kanske låter jobbigt med alla anpassningar, men det handlar om att omfamna förändringarna som något positivt. Att till exempel acceptera lägre hastigheter och att man vill ha färre bilar i centrum. Vi får en renare stad och bidrar till att rädda miljön och klimatet.

Inom vilka områden kan de mest effektiva förändringarna göras?

– Framför allt inom transport, bostadsbygge och bostadsplanering. Vi ska bland annat bygga en tätare stad och utveckla kollektivtrafiken. Inom transport är det största problemet att alla kör varsin bil, den dagliga jobbresan. Omställningen till mer ekologisk och vegetarisk mat är också en viktig punkt eftersom man vet att köttkonsumtionen och även konstgödning är oerhört energikrävande.

Fakta: Fossila bränslen

Fossila bränslen

Olja, kol och naturgas kallas fossila bränslen och består av organiskt material innehållande kol- och väteföreningar som lagrats i berggrunden.

Miljöpåverkan

Belastningen på miljön är stor vid förbränning av fossila bränslen. Ämnena i rökgasen påverkar vår miljö, skogen blir försurad av svaveloxider, koldioxiden bidrar till en ökad växthuseffekt och partiklarna medför bland annat en dålig luftkvalitet. Vi måste därför minska vår användning av fossila bränslen.

Förnybara källor

Användningen av förnybara energikällor påverkar inte miljön på samma sätt. Exempel på förnybara källor är vindenergi, solenergi, vattenkraft och biogas.

Nationell satsning

Göteborg var en av de första kommuner att ställa sig bakom regeringens initiativ "Fossilfritt Sverige" som startades inför klimatmötet i Paris 2015.

Källa: Energimyndigheten

Visa merVisa mindre

Krönikor

Axelsson: Göteborg var kallare förr

Krönika Tradition. Det är ett faktum att kalla dagar i Göteborg känns kallare än på många andra platser på grund av vindarna. Men vintern 2021 är långt ifrån någon rekordvinter, åtminstone än så länge. torsdag 11/3 16:10

Konsumentfrågan

Så länge kan du få vänta på pengar när du ångrat ett köp

Konsument Konsument Får man verkligen höja priset på en vara från en dag till en annan och hur länge ska man behöva vänta på pengarna när man ångrat ett köp? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. fredag 9/4 13:20

Debatt

Attenius (S): Alla unga ska kunna ta sig runt i Göteborg

Debatt Socialdemokraterna Att spela fotboll på Heden, bada i Delsjön eller gå på Liseberg har gett många av oss göteborgare sommarminnen för livet. Den möjligheten bör utsträckas till alla skolelever, oavsett föräldrarnas inkomst. tisdag 6/4 13:00