Sveriges säkerhet. En göteborgare har dömts till tre års fängelse för spioneri. Foto: Mostphotos

Göteborgare döms för spioneri

En 47-årig göteborgare har dömts till tre års fängelse för spioneri efter att ha sålt företagshemligheter från Scania till Ryssland. Mannen friades samtidigt för spioneri mot Volvo.

  • Publicerad 13:49, 15 sep 2021

Fallet handlar om en 47-årig civilingenjör från Göteborg som arbetade som konsult för Volvo personvagnar under åren 2016 till 2017 och för lastbilstillverkaren Scania från februari 2018 till han greps 26 februari, 2019.

Det var under 2016 som den nu dömde mannen fick kontakt med en rysk ambassadtjänsteman som han sedan träffade regelbundet fram tills han greps vid ett av mötena på en restaurang i centrala Stockholm.

Tingsrätten meddelar nu att det går att påvisa att mannen har kopierat hemlig information från både Volvo och Scania och fört vidare informationen till  den ryske ambassadtjänstemannen via  USB-minnen. Mannen ska då varit fullt medveten om att de uppgifter han lämnat skulle komma Ryssland till del.

Tagit emot kontanter

Vid mötena med ambassadtjänstemannen har 47-åringen regelbundet mottagit kontanter, pengar som tingsrätten anser utgjort ersättning för den information som lämnats.

För att kunna dömas för spioneri krävs att Sveriges säkerhet kan skadas om uppgifterna kommer främmande makt till del. Tingsrätten har bedömt att så är fallet beträffande uppgifterna som mannen inhämtat från Scania medan det däremot inte styrkts att det är så beträffande uppgifterna från Volvo.

Förutom fängelsestraffet har tingsrätten beslutat om att 27 800 kr i kontanter som den dömde hade på sig vid gripandet och som han erkänt att han fått från ambassadtjänstemannen, ska förverkas eftersom pengarna bedömts vara ersättning han fått för spionaget.

Tingsrätten har också belagt mannen med reseförbud och ålagt honom att lämna ifrån sig sitt pass.

Göteborgare fotade militären – döms till fängelse

Mer om rättegången

Rättegången pågick under tre dagar och har i stor utsträckning hållits bakom stängda dörrar pga. sekretess till skydd för bl.a. Sveriges försvar och säkerhet. Detta gäller särskilt sådana uppgifter som handlar om vilken skada som kan uppkomma för Sveriges säkerhet om den information mannen hanterat visas för främmande makt. Av det skälet är de mer konkreta uppgifterna om vilken information som överlämnats liksom tingsrättens bedömning av möjlig skada för Sveriges säkerhet, redovisade i en hemlig domsbilaga. Det är bara åklagaren, den dömde och hans försvarare som får del av denna handling.

Källa: Göteborgs tingsrätt

Visa merVisa mindre