Mål. 2021 vill regeringen att 60 procent av alla hus ska ha fastighetsnära insamling, det vill säga möjlighet att sortera de vanligaste materialen - förpackningar och tidningar – i fastigheten. Foto: Igor Stevanovic/Lev Dolgachov

Göteborgarnas bakläxa: Två av tre sopor slängs fel

Förvaltningen Kretslopp och vatten har öppnat soppåsar från 10 000 hushåll. Resultatet: Två tredjedelar slängs fel.

  • Publicerad 14:33, 26 feb 2019

Många göteborgare bryter mot lagen – varje dag. I Sverige är det lag på att vi ska sortera förpackningar och tidningar för återvinning. Men när Kretslopp och vatten analyserade soppåsar från 10 000 hushåll i Göteborg visade det sig att bara en tredjedel av innehållet var sådant som skulle vara där.

Förvaltningen gör en så kallad plockanalys vartannat år. Soppåsar öppnas och delas upp i åtta olika huvudkategorier och tjugo underkategorier. Göteborgarnas soppåsar bestod till 37 procent av förpackningar och tidningar, 26 procent matavfall, 3 procent trädgårdsavfall och knappt en halv procent elektronik och farligt avfall.

– När det gäller avfall är det alltid bäst att att minska det, men det som ändå uppstår ska sorteras. Plats, papper, metall- och glasförpackningar ska återvinnas och bli nytt material för att spara råvara och energi, säger Mia Carlevi på Kretslopp och vatten i ett pressmeddelande.

Hon berättar också att även om mycket sorteras fel så ligger svenskarna i topp när det gäller sortering.

– Det som är glädjande är att göteborgarnas onödiga matsvinn minskat med sju procentenheter sedan 2016-års plockanalys. Vi vill ha matavfall för att göra biogas och biogödsel, men miljömässigt är det tio gånger bättre att äta upp maten. Därför vill vi bara ha skal, rens, kaffesump och dylikt i matavfallspåsarna, säger Mia Carlevi.

Sämst på att sortera i Göteborg var de som inte har något kärl för matavfall.

– De som inte sorterar ut matavfall är också sämre på att sortera förpackningar och tidningar. Vi ser också att andelen plastförpackningar har ökat, säger Mia Carlevi.

Avfallsförordningen

I Sverige är utsortering av förpackningar och tidningar lagstadgat i Avfallsförordningen. Även annat material som lyder under det så kallade producentansvaret bör sorteras ut, som farligt avfall, elektronik, batterier, läkemedel etc.

Källa: Göteborgs stad

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG