Ingen alternativ bokmässa. Göteborgs Stad stoppar till AlternaMedias bokning av Heden. Foto: Göteborgs Stad.

Göteborgs Stad säger nej till alternativ bokmässa

I dag tog idrott- och föreningsförvaltningen beslutet att inte låta Nya Tiders förlag AlternaMedia AB hålla någon alternativ bokmässa på Heden.

  • Publicerad 17:00, 25 sep 2018

I samråd med polis har idrott- och föreningsförvaltningen beslutat att inte låta tidningen Nya Tiders förlag AlternaMedia anordna en alternativ bokmässa på Heden.

– Vi väljer att dra tillbaka bokningen efter samråd med polisen, säger Carola Helltén, tillförordnad enhetschef på idrotts- och föreningsförvaltningen. Utifrån programinnehållet och medverkande på evenemanget har polisen gjort bedömningen att området som behöver säkras är större än det område som arrangören bokat.

AlternaMedias vd Vavrinec Suk tycker att det är oroande och ifråga sätter demokratin i Sverige.

– Polisen har ju gjort den bedömningen att det inte går att upprätthålla säkerheten för det är för många som vill störa ordningen. Det här är inte en fungerande demokrati där de som stör kan stoppa en litterär mässa, säger Vavrinec Suk.

Idrott- och föreningsförvaltningen hänvisar även till att de skulle tvingas ställa in flera sedan länge inbokade fotbollsträningar om bokmässan skulle tillåtas.

– Vi prioriterar föreningsliv framför privata aktörer och evenemang, säger Carola Helltén.

Vi är GBG