Hammarkullskolan. Här går cirka 200 elever från förskoleklass till årskurs tre. Foto: Johnny Kääpä / Byrd (arkiv)

Göteborgsrektor får hederpris

I september stod det klart att Stiftelsen Jämlikhetsfonden i år väljer att ge sitt hederspris till Hammarkullsskolans biträdande rektor. "Jag blev väldigt hedrad" säger Linnea Lindquist.

  • Publicerad 11:40, 17 okt 2021

Prisas. Linnea Lindquist, skoldebattör och biträdande rektor Hammarkulleskolan. Foto: Pressbild

Hammarkullsskolan och Nytorpsskolans biträdande rektor Linnea Lindquist har fått stort genomslag i skoldebatten under de senaste åren. Hon har skrivit två böcker samt flera debattartiklar där hon bland annat jämfört friskolor och kommunala skolors ekonomiska förutsättningar och de negativa effekterna av dagens friskolesystem.

– Jag är inte emot friskolor, men det måste vara likvärdiga förutsättningar. Kommunala huvudmän till exempel har ett utbudsansvar och är skyldig att varje läsår kunna erbjuda sina invånare en skolplacering. Det innebär en kostnad som inte friskolorna har, säger Linnea Lindquist.

Hon tilldelas nu Stiftelsen Jämlikhetsfondens Hederspris med motiveringen: "Linnea Lindquist har utifrån sin erfarenhet som rektor på Hammarkullsskolan visat hur dagens friskolesystem gör det omöjligt att leva upp till lagens krav på en för alla elever likvärdig skola".

Uppmärksammar lovskolan

Stiftelsen Jämlikhetsfonden nämner även skolans arbete med att erbjuda lovskola för att ge möjligheter att träna sin svenska.

– Majoriteten av våra elever har svenska som andraspråk, det är en utmaning. Vi jobbar hårt med lästräning och de grundläggande förmågorna. Och i våras klarade 91,7 procent av våra ettor kunskapskraven i matte och svenska, vilket är väldigt glädjande. En sådan start ger bättre förutsättningar att klara skolan.

Vad betyder det här priset för dig?

– Det är en fin ära och en uppskattning för arbetet som jag lagt ner. Jag blev väldigt hedrad.

På tisdag kväll, 19 oktober, väntas priset delas ut till Linnea Lindquist på Folkets Hus.