Rivning. Althallen rivs trots grannarnas protester. Foto: Johanna Roos

Grannarnas protester överkörda av domstol

Protesterna från grannarna hjälpte inte. Nu påbörjas rivningen av Althallen i Ruddalen. Här ges plats åt ett nytt äldreboende och ett hundratal nya hyreslägenheter.

  • Publicerad 05:30, 21 feb 2020

Sedan förra sommaren har den gamla Althallen i Västra Frölunda stått tom. Ungefär lika länge har detaljplanen för Altplatsen legat färdig på Stadsbyggnadskontoret. Tanken är att bygga ett 91 meter långt bostadshus med kommersiella lokaler i bottenvåningen på Musikvägen.

Althallen öde i väntan på domslut

Lidl lämnar Althallen i Frölunda

Men projektet har inte varit populärt hos grannarna. Två veckor efter att detaljplanen var klar överklagades den av 22 av de boende i området. Protesterna handlade om att höjden på ett av de nya husen skulle skymma utsikten från de översta våningarna i grannhuset och bidra till en värdeminskning av lägenheterna.

Avslag i rätten

Nu har överklagan avslagits hos Mark- och miljödomstolen och bygget kan dra igång. I mars påbörjas rivningen av den befintliga Althallen – vilket beräknas ta tre-fyra månader ­– därefter inleds arbetet med nybyggnationen.

Projektet ingår egentligen i kommunens satsning Bostad2021, men kommer inte att kunna hålla tidsplanen. Eftersom detaljplanen för Altplatsen vann laga kraft så sent som i februari flaggar Odalen Fastigheter, som har förvärvat marken i området, för en försening. Planen i dagsläget är att huset ska stå klart för inflyttning under 2023.

Studentbostäder blev äldreboende

Från början var platsen tänkt att användas till 450 studentlägenheter, vilket planerades om till 200 lägenheter under förra året. Efter att Odalen Fastigheter tog över projektet 2019 har planen reviderats ytterligare. Nu har den slutligen landat i ett bygge av 102 hyresrätter och ett äldreboende med hundra platser.

Vi är GBG