Grön snö skapade klimatoro – nu svarar kommunen

Synen av en snödriva täckt av gummigranulat från Ruddalens konstgräsplaner fick en av Göteborg Direkts läsare att reagera. Nu svarar idrott- och föreningsnämnden på kritiken.

  • Publicerad 13:50, 1 mar 2019

Mikroplast. Läsare reagerade på grön snödriva utan för Ruddalens Arena. Foto: Privat

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

Att mikroplaster har en negativ påverkan på miljön och djurliv det vet de flesta i dag. Konstgräsplanerna är en av många källor till mikroplaster då de ständigt måste fyllas på med granulat för att fungera som tänkt. Naturvårdsverket uppskattar att den totala mängden granulat som årligen potentiellt kan spridas från svenska konstgräsplaner uppgår till 1 640 till 2 460 ton.

"Inte ok ur miljösynpunkt"

För några veckor sedan hörde en upprörd läsare av sig till Göteborg Direkts redaktion med bilder av en snödriva täckt av grönt gummigranulat från Ruddalens konstgräsplaner.

"Det är väl inte ok ur miljösynpunkt, det gröna rinner ju ner i jorden, avloppen och hamnar kanske i havet", skrev läsaren i sitt mejl till redaktionen.

I säkra händer

Men avdelningschef för kommunikation vid idrotts- och föreningsförvaltningen, Lisa Klang, lugnar med att just det här gummigranulatet är i säkra händer.

– Snön och granulatet ligger på en särskilt iordningställd och avsedd asfalterad yta. Ytans dagvattenbrunnar är försedda med granulatfällor, säger Lisa Klang

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/har-fangas-miljoboven-pa-fotbollsplanen/repsai!V3I2CO92Yubp4@VQVR6Ew/

En säkrare hantering

Införandet av asfaltsytan var ett sätt för de som underhåller planerna att lättare kunna ta vara på granulatet som fastnar i snön när de plogas.

– Ytan tillkom för att säkerställa hanteringen av snö och gummigranulat från Ruddalen Arena. När snön smält återförs gummigranulatet och sprids ut på Arenans konstgräs, säger Lisa Klang.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/konstgras-ett-miljofarligt-maste-for-klubbarna/repqad!flCTq6@R@xlWZDxt5xTPA/

Gummigranulat

Den typ av granulat som används i konstgräsplaner är så små (2-3 mm) att de räknas som mikroplast när de sprids till miljön. Regelbunden användning och skötsel av konstgräsplaner leder till att granulat försvinner från planen och behöver ersättas. En del av detta svinn sprids till miljön.

En uppskattning som har gjorts visar på att den totala mängden granulat som årligen potentiellt kan spridas från svenska konstgräsplaner uppgår till 1 640-2 460 ton. Hela denna mängd sprids sannolikt inte, utan en viss mängd kompakteras i planen, och en viss mängd samlas upp som avfall utanför planen.

Trots att siffrorna är osäkra konstaterar Naturvårdsverket att stora mängder granulat försvinner från konstgräsplaner varje år och att en del av detta svinn sprids till miljön. Spridning av granulat från konstgräsplaner har därför identifierats som en viktig källa till utsläpp av mikroplast i Sverige. 

Källa: Naturvårdsverket.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG