Efter att miljonprogrammet byggdes under 60- och 70-talet hände i princip ingenting vad gäller nybyggnad i Gårdsten på många år. Mellan 1990 och 2010 tillkom endast 154 nya lägenheter.

Idag står stadsdelen inför en omfattande förvandling med planer för omkring 1500 nya bostäder. Det innebär att man med råge kommer att uppnå målet i Vision Gårdsten med 1000 nya bostäder fram tills år 2025.

­ Det vill säga, om inte marknaden bromsar, men än så länge finns ett stort intresse för området, säger Karin Darj, utvecklingsledare, strategiska avdelningen på Fastighetskontoret.

Av Gårdstens idag cirka 3200 bostäder är närmare 90 procent hyresrätter. För att blanda upp väljer man nu att satsa på fler bostadsrätter i området.

Ett stort steg i den riktningen togs den 25 september då Fastighetsnämnden klubbade igenom markanvisningar för sammanlagt 230 nya bostadsrätter fördelade på två områden. Det ena är beläget utmed Gårdstensvägen i östra Gårdsten och det andra söder om Gårdstensskolan. Tidigast år 2022 kan de stå färdiga.

Underlätta för bostadskarriär

– Den stora önskan är att personer som bor i Gårdsten och trivs hittar alternativ för att kunna bo kvar, även om förutsättningarna ändras. Familjen kanske växer och man behöver ett större boende och då ska det finnas valmöjligheter, säger Karin Darj.

Det innebär att fler får möjlighet att komma in på bostadsmarknaden, något som hon menar att exploatörerna i Gårdsten jobbar för att underlätta.

­ Högre hyra, men mindre kontantinsats kan vara ett sätt att sänka tröskeln för att komma in på bostadsmarknaden.

Gådstensbostäder viktig aktör

Karin Darj menar också att Gårdstensbostäder har en stor roll i den utveckling man ser idag.

­ De har jobbat med området sedan de tog över på 90-talet då det låg på botten. Att det finns ett så stort intresse för att utveckla Gårdsten är tack vare deras arbete, bland annat med sociala aktiviteter som skapat ett sammanhang.