Studie. Anhöriga vittnar om sorgen under corona i en ny sociologisk undersökning. Foto: Mostphotos

GU-forskare studerar döden under coronavåren

En gammal mamma som dött ensam på äldreboendet. Födelsedagar som inte blev firade, farväl och försoning som inte blev av. Nu vittnar anhöriga om sorgen under corona i en ny sociologisk undersökning.

  • Publicerad 05:00, 6 sep 2020

De flesta har en bild av hur en värdig död ska se ut. De närmsta ska finnas vid den döendes sida, hålla hennes hand och förklara sin kärlek. Lyssna på de sista andetagen.

Under det senaste halvåret har alla dessa föreställningar ställts på ända. På grund av coronapandemin har besökare varit bannlysta på äldreboenden och familjer har splittrats. Många äldre har avlidit ensamma utan närvaro av sina barn och barnbarn.

– Anhöriga berättar om hur de blivit utestängda helt eller släppts in för sent. Några har inte ens kunnat närvara vid begravningen av sina äldre familjemedlemmar, berättar Cathrin Wasshede, forskare vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap i Göteborg.

Pilotstudie om distans

Tillsammans med kollegan Sofia Björk har hon inlett en pilotundersökning om hur anhöriga har upplevt restriktionerna i samband med Covid-19. Forskarna är särskilt intresserade av vad distansen till nära och kära betyder för relationer och omsorg i livets slutskede. Kan det till och med vara så, att isoleringen orsakat några av dödsfallen, som en av deltagarna i undersökningen skriver?

– Majoriteten av dem som hittills har svarat på enkäten uppger att de inte har kunnat ta farväl av sina döende föräldrar och mor- och farföräldrar, vilket varit väldigt plågsamt för dem, berättar Cathrin Wasshede.

Letar deltagare

Nu efterlyser sociologerna fler deltagare till enkäten för att få en bredare förståelse för vad distanseringen har betytt för människors relationer. Dessutom gör de djupintervjuer med flera av respondenterna. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och kommer ligga till grund för en kommande forskningsansökan och en publikation i höst.

– Om vi får tillräckligt stort underlag kanske vi kan se ett mönster. Vi vill till exempel studera om klass, ekonomiska resurser eller etnicitet har haft någon betydelse för hur mycket de närmaste har kunnat träffa sina döende anhöriga, säger Cathrin Wasshede.

Vill du delta i enkäten?

KLICKA HÄR

Krönikor

Tjulander: "Dagen alla fåglar flyger oss över huvudet"

Krönika Krönika Det är något visst med fåglar och människors fascination för dem. Jag har aldrig fattat grejen, ändå är jag barn till generationen som på minsta kvitter kan artbestämma fågeln och... tisdag 11/5 17:00

Konsumentfrågan

Så länge kan du få vänta på pengar när du ångrat ett köp

Konsument Konsument Får man verkligen höja priset på en vara från en dag till en annan och hur länge ska man behöva vänta på pengarna när man ångrat ett köp? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. fredag 9/4 13:20

Debatt

Bygg på de hårda ytorna och låt barnen ta plats

Debatt UTDÖMD Förskola Vilken chock och oro det blir för föräldrar och pedagoger när man får läsa att just vår förskola, Tunnlandsgatan 3, är utdömd och planeras rivas... lördag 1/5 13:00