Grabbigt. Killarna är i majoritet i klasserna på Lindholmens tekniska gymnasium. Det råder allvarliga brister tryggheten och studieron konstaterar Skolinspektionen. Foto: Historiker/Wikimedia Commons

Gymnaieskola hotas av miljonvite

Sexistiska skämt, grabbig jargong och grovt språkbruk. Lindholmens tekniska gymnasium får hård kritik i Skolinspektionens senaste granskning av skolans trygghet och studiero. Nu hotas Göteborgs kommun av ett vite på 2,8 miljoner kronor.

  • Publicerad 09:53, 5 jul 2019

Efter en granskning av Skolinspektionen på Lindholmens tekniska gymnasium, får två av skolans tre enheter allvarliga anmärkningar, vilket GP var först att rapportera om.

Det handlar fram för allt om brister gällande trygghet och studiero där kvinnliga elever är mest utsatta:

Framför allt framgår det under granskningen att det finns kvinnliga elever som är utsatta för både verbala och fysiska kränkningar.

Det framgår vidare att det är vanligt med grovt och nedsättande språkbruk. Under flera av de lektioner som Skolinspektionen observerat har eleverna ett grovt språkbruk där svordomar är vanligt förekommande utan att lärare reagerar i de flesta fallen, eleverna kallar varandra "dumma i huvudet" och liknande kommentarer vid upprepade tillfällen.

Under observationerna ges även exempel på sexistiska skämt och det förs fram fördomar kring flickor/kvinnor.

En grupp elever ägnar en del av lektionstiden, vid en av de observerade lektionerna, åt att diskutera tjejers utseende utifrån bilder på deras mobiltelefoner.

Eleverna beskriver under intervjuerna att det är en "grabbig jargong" och att de kan säga vad de vill utan att någon blir kränkt, men att det antagligen inte hade varit så om det funnits tjejer i klassen.” skriver Skolinspektionen i beslutet om", skriver Skolinspektionen om Lindholmens tekniska gymnasium 2.

– Det här är helt oacceptabelt. Jag ser särskilt allvarligt på de kvinnliga elevernas utsatthet, säger Maria Wassén, avdelningschef vid Skolinspektionen i Göteborg till GP.

Nytt göteborgsgymnasium inför tre (!) terminer

Hot om vite på 2,8 miljoner

Åtgärdas inte bristerna innan 22 oktober hotas kommunen av ett vite på totalt 2, 8 miljoner kronor.

Enligt Pär Gustafsson (L) ordförande i Utbildningsnämnden, har ett omfattande förändringsarbete startat under våren. Bland annat har två nya rektorer, en ny verksamhetschef har anställts och en handlingsplan har upprättats.

Trafiken – minut för minut

KONSUMENT GÖTEBORG

Vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa?

Konsument. Måste jag betala ersättning för leveranshinder och hyra, vad är Konsumentverket och vad är konsumentvägledningen egentligen och vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. söndag 24/5 12:00

DEBATT

"Betala bättre när semestern blir sen"

Debatt. Vänsterpartiet Vänsterpartiet i Västra Götaland är oroliga för vårdpersonalens hälsa och hoppas att de kan få sin semester i sommar... söndag 31/5 13:00

KRÖNIKOR

Underskatta inte en fin tradition

Tradition. Man ska inte underskatt traditioners betydelse. Att ”ta studenten” och att fira detta med sina kamrater är en viktig sekulär ritual – en övergångsrit från ungdomsliv till vuxenliv. lördag 30/5 16:27

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57