Göteborgs Citysamverkan är en nystartad förening som består av Göteborgs stad, Avenyn Paradgatan AB, Innerstaden Göteborgs AB och Nordstans samfällighetsförening. Föreningens uppdrag är att skapa samverkan mellan handlare, fastighetsägare och företrädare från Göteborgs stad. Ny samordnare i föreningen är Henrik Olsson, som kommer från ett liknande uppdrag i Falkenberg.

– Därifrån tar jag med mig flera lärdomar. Bland annat hur viktiga upplevelser är i en stadskärna. En stad är så mycket mer än bara detaljhandel. Det är upplevelser, mötesplatser, parker och mycket mer, säger han.

Att fördjupa symbiosen mellan staden och landsbygden är en annan fråga som Henrik Olsson vill satsa på.

– Städer hjälper landsbygden och landsbygden hjälper städer. Göteborg city är inte bara för göteborgarna, det är något för hela Västsverige. Det måste finnas ett regionalt tänk. Jag brinner för hur olika platser kan komplettera varandra, säger Henrik Olsson.

Verksamheterna i Göteborgs stadskärna står inför flera utmaningar de kommande åren. E-handeln har gjort att mångas naturliga dragning till staden har ersatts av nätet.

– Digitaliseringen stort har gjort att flödena ser annorlunda ut nu än tidigare. Då får man hitta andra anledningar till att besöka stadskärnan. Där tror jag mycket på upplevelser i olika former där man inte konkurrerar med nätet. Man får anpassa staden för nya behov. Det handlar om att förbättra och anpassa efter behoven, säger Henrik Olsson.

I Göteborg påverkas handeln och andra verksamheter också av alla pågående och kommande byggprojekt. Hur ser du på det?

– Det är en annan utmaning. Alternativet är att inte bygga alls, och det som inte är utveckling är avveckling. Men här tror jag samverkan är väldigt viktigt. Att driva företag är ett risktagande men ju tydligare info man har från början desto lättare blir det att ta korrekta investeringsbeslut och anpassa sin affärsidé efter dagens och morgondagens behov och konsumtionsmönster. Har man en restaurang som berörs av exempelvis ett försenat brobygge har man kanske möjligheten att flytta eller anpassa sina kunder.

Vad är det första du ska göra i ditt nya uppdrag?

– Jag ska ta väldigt god tid på mig att lyssna in olika behov och göra en gedigen nulägesanalys. En stad är ett levande väsen med tusentals detaljer som går att finslipa. Det är klart att jag har personliga tankar om vad som kan göras. Men det handlar inte om det. Jag ska samordna och tydliggöra vem som ansvarar för vad och skapa förståelse och glädje. Har man förståelse blir det roligare. Har man inte det är det lätt att det blir konflikter och det vill vi undvika. Det finns många konfliktpunkter och särintressen men samverkan handlar mycket om prestigelöshet och det tror jag är viktigt, säger Henrik Olsson och fortsätter:

– Det är också det som är styrkan och det som är så roligt med stadskärnor. Det finns ett sånt oerhört engagemang för det berör stadens själ. Det är få saker som engagerar så mycket som göteborgarnas och hela Västsveriges vardagsrum. Därför ser jag detta som ett drömuppdrag, säger Henrik Olsson.