ÖPPET. Foto: Rickard Strid

Här är är gymnasiet som måste hålla öppet

Gymnasieskolorna har övergått till distansundervisning i spåren av coronasmittan. Men undervisning på länk är inte självklart för alla. Riksgymnasiet, där ungdomar med olika typer av rörelsehinder går, välkomnar fortfarande sina elever.

  • Publicerad 05:30, 1 apr 2020

Både elever, lärare och elevassistenter har lyckats att ställa om på väldigt kort tid.

Angeredsgymnasiet är stängt efter rekommendationer från regeringen att övergå till undervisning på distans för studier på gymnasie- och universitetsnivå. Men lokalerna står inte helt tomma.

Riksgymnasiet som är en del av skolan, har fått möjlighet till avsteg från distansundervisningen, erbjuder sina elever undervisningen i såväl skolan som i hemmiljön.

– Vi har pratat med samtliga elever och vårdnadshavare. De har fått välja om de vill vara på plats i skolan eller ha distansundervisning. Det beror på att eleverna har ett rörelsehinder som gör att de behöver assistans och stöd under hela skoldagen, säger Calina Folme, rektor på Riksgymnasiet.

I nuläget är omkring hälften av Riksgymnasiets cirka 40 elever på plats i skolans lokaler medan resterande får distansundervisning.

– Det är en utmaning som innebär att våra lärare kan ha halva klassen på plats och ett gäng som sitter hemma. Det blir en ny dimension men det har fungerat otroligt bra tack vare personalen och alla elevassistenter.

Gymnasieskolor och universitet stängs

Många av Riksgymnasiets elever bor på elevhem i närheten av skolan och har elevassistenter som stöttar dem under skoldagen, vilka nu också måste ställa om till digitalt fokus.

– Det innebär att det blir mycket personal som måste ändra arbetssätt, vilket är en skillnad mot andra gymnasieskolor.

Hur förbereda var ni för att ställa om till digital undervisning?

– Vi har jobbat en hel del tidigare med bland annat digitala läroplattformar. Men nu har vi gått över till att ha lektioner via en digital plattform, där elever och lärare möts. Det är en helt ny metod, men det har gått fantastiskt bra. Både elever, lärare och elevassistenter har lyckats att ställa om på väldigt kort tid, säger Calina Folme.

Hur det blir med årets studentfirande är för tidigt att sia om.

– Vi firar alltid tillsammans med Angeredsgymnasiet och får anpassa planerna efter hur situationen ser ut när det närmar sig.

Mer om distansundervisning och Riskgymnasiet:

Bakgrund:

Utbildningsförvaltningen i Göteborg följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och övergår till undervisning distans för gymnasieelever/studerande i kommunala gymnasieskolor, komvux och yrkeshögskola från och med 18 mars.

Riksgymnasiet har sedan getts möjlighet till avsteg från distansundervisningen.

Riksgymnasiet för rörelsehindrade är en del av Angeredsgymnasiet där ungdomar med olika funktionsnedsättningar får stöd och assistans i sina studier.

Riksgymnasiet i Angered är ett av fyra i landet. Verksamheten utgörs av tre delar: Skola, habilitering och elevhem. Här anpassas studierna efter varje elevs individuella behov och studietiden är därför vanligtvis fyra år. Eleverna får habiliteringsinsatser under skoldagen, utifrån sina behov och önskemål. Det finns också elevhem i anslutning till skolan.

Eleverna har möjlighet att studera i en liten grupp eller integrerat på Angeredsgymansiet eller på annat program vid annan kommunal skola i Göteborg.

Källa: Göteborg stad

Vi är GBG